II wystawa z okazji 10.lecia działalności Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu

Termin od 18 marca do 28 czerwca.
Galeria 2.piętro. ul. Druskienicka 32 w Szkole Podstawowej nr 62.

 

W II wystawie z okazji 10.lecia STiSK udział biorą :
Alicja Musiał
Anastazja Fietisova
Anna Kruczkowska
Antoni Rut
Barbara Elżbieta Trawińska
Barbara Kubiak-Sobczak
Benedykt Żyto
Bożena Fibik-Beim
Danuta Dagry-Grabowska
Elżbieta Kmak
Elżbieta Łuczak
Ewa Rudnicka
Genowefa Nelip
Hanna Danielak
Ilona Filip
Iwona Bis
Jerzy Antkowiak
Katarzyna Makowska
Lidia Prętka
Małgorzata Zgoła
Mateusz Jankowiak
Renata Bielińska
Rozalia Nowak
Urszula Nieborak
Wanda Gostyńska
Agnieszka Mrowińska-Małyszek

Brbara Kubiak-SobczakStowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu rozpoczęło swą działalność 7 stycznia 2003 roku, jednakże pół  roku  wcześniej, 23 lipca 2002 roku,  po raz pierwszy w Poznaniu, 15 artystów z policyjnego środowiska artystycznego przedstawiło swój dorobek w malarstwie, rzeźbie, poezji i tkaninie, podczas wystawy  zatytułowanej "Dwa światy". Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem ówczesnego Wojewody Wielkopolskiego, pana Andrzeja Nowakowskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, gen. Henryka Tusińskiego, patrona i zwolennika wspierania i popularyzacji twórczości artystycznej własnego środowiska. Pisał wówczas w słowie wstępnym do folderu,  że dla wielu osób,  sztuka jest ważnym elementem życia i  źródłem osobistego rozwoju, że jest wytchnieniem i odejściem od patologii i zła, z którym  stykają się każdego dnia ludzie zatrudnieni w Policji.
Dziś, po 10 latach, systematycznej, szeroko zakrojonej działalności Stowarzyszenia słowa te nie straciły nic ze swej aktualności. Jubileusz dziesięciolecia, który akcentujemy okolicznościową wystawą, zgromadził 133 prace w wykonaniu 58 artystów z całej Polski, z cywilnego i policyjnego środowiska Poznania, Wielkopolski i innych regionów. W wystawie biorą również udział zaprzyjaźnieni plastycy i fotograficy należący do związków twórczych, z którymi STiSK  współdziała. W ciągu 10 lat działalności, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury skupiło wokół siebie ponad 100 członków, a z jego oferty edukacyjnej w sferze kultury,  promującej  indywidualne i zbiorowe dokonania twórcze,  skorzystało  kilkaset  osób  uczestniczących w plenerach, warsztatach, programach edukacyjnych, prezentacjach i wystawach. Stowarzyszenie realizując swą misję upowszechniania kultury, w równym stopniu podejmuje projekty w sferze edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, jak i coraz liczniejszej grupy osób w wieku 50+ wraz z całymi rodzinami.
Wielu twórców rozwinęło swe umiejętności i pasje, wielu zaktywizowało również środowiska, w których na co dzień żyją, tworząc nowe obszary upowszechniania i promocji kultury,  zachęcając tym samym coraz więcej osób  do czynnego  uczestnictwa w  kulturze, do aktywnego życia. Dla wielu z nich  oraz  sympatyków zrzeszonych w Stowarzyszeniu, uczestnictwo w działaniach sprawiło, że w trzecim wieku zachowali aktywny,  interesujący  sposób  życia i radość z realizacji  niespełnionych  wcześniejszych marzeń i  pasji,  a wielu,  mniej boleśnie odczuło syndrom pustego gniazda i poczucie osamotnienia i nieprzydatności po odejściu dzieci i po przejściu na emeryturę.
Doświadczenie Stowarzyszenia płynące z realizacji kilkudziesięciu projektów  w sferze kultury potwierdza, że nie tylko profesjonalni artyści, ale również  uprawiający sztukę  amatorsko mają w sobie pierwiastek kreatywności, i że w każdym wieku można wypowiadać się i tworzyć prace  pełne ekspresji,  można realizować marzenia i pasje, nadając swemu życiu pełniejszy  i radośniejszy wymiar sensownego istnienia.
Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia za aktywność i zaangażowanie jakie nieustająco wykazują przez ostatnie dziesięć lat, dziękuję  artystom współpracującym ze STiSK za liczny udział w jubileuszowej wystawie oraz życzę, by wejście w następne dziesięciolecie przyniosło wiele nowych  artystycznych doznań i satysfakcji.

Prezes
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu
Barbara Kubiak-Sobczak

                                           Otwartość, pasja, rozległość horyzontów
Obchodzące 10. lecie Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu jest niezwykłym związkiem dużej i zróżnicowanej grupy osób. Od innych, podobnych organizacji wyróżnia je: systematyczność poczynań; ambicja dotarcia do wielu grup wiekowych (dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia); łączenie środowisk (policyjnego z cywilnym, młodych z dorosłymi, zawodowych artystów z utalentowanymi amatorami i sympatykami sztuki); pasja działania,  która przekłada się na szeroką promocję kultury i sztuki na terenie Poznania, Wielkopolski i innych miast w Polsce oraz rozmach posunięć widoczny w poszerzaniu programów, plenerów i ekspozycji.
O tym ostatnim dobitnie świadczą pierwsza i ostatnia wystawa stowarzyszenia. W 2002 roku w ekspozycji "Dwa światy" wzięło udział 15 osób z policyjnego środowiska a w wystawie jubileuszowej 2013 roku uczestniczy 58 twórców, z których większość to członkowie STiSK z całej Polski a pozostali artyści należą do zaprzyjaźnionych organizacji, z którymi to unikatowe stowarzyszenie współdziała.
Otwartość na nowe, pasję działania, rozległość horyzontów widać we wszystkich poczynaniach organizacji. Aby w pełni zdać sobie sprawę jakim fenomenem jest STiSK i jakiej trzeba wiedzy, talentu  i determinacji, aby najpierw wyznaczyć a potem zrealizować zamierzone cele trzeba od wewnątrz brać udział w jego przedsięwzięciach. Pomysłodawczynią i siłą napędową stowarzyszenia jest Barbara Kubiak-Sobczak, założycielka i prezes od początku istnienia. Prawdę mówiąc osiągnięcia STiSK to przede wszystkim jej zasługa, bo dokonała wszystkiego jedynie z niewielką pomocą kilku wspierających ją przyjaciół. Kiedy po pięciu latach musiała opuścić siedzibę stowarzyszenia i Galerię "Na strychu" przeniosła działalność do Szkoły Podstawowej 62 na Podolanach. Tam założyła Galerię "2. piętro"  i  rozbudowała programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, m.in. "Z wizytą w galerii", w której pojawiają się rozmaici twórcy, mówiący o swoich pasjach, edukując młodzież w wieku szkolnym, w sferze kultury.
Oprócz wymienionej głównej Galerii "2. piętro", gdzie odbywają się takie wystawy adresowane do rozmaitych odbiorców jak: "Poznan, moje miasto" z koncertem znanego  wokalisty z Podolan, Piotra Kuźniaka, czy  "W kręgu kultury romskiej", uświetnionej przez wirtuoza skrzypiec Miklosza Deki Czureji, zwanego królem czardasza czy wreszcie "To my dzieci z Podolan", stowarzyszenie systematycznie organizuje ekspozycje w dwóch "Green Galeriach".
W jednej, przy Zeylanda, odbywają się wystawy indywidualne dorosłych członków STiSK a w drugiej, przy Taczaka, pokazy plastycznie uzdolnionej młodzieży, która sama organizuje ekspozycje i wernisaże, zdobywając wiedzę  i umiejętności potrzebne do tego, aby w przyszłości dobrze funkcjonować w ruchu artystycznym. Na przykładzie młodych widać, że rozwijają i ukierunkowują swoje zainteresowania. Po gimnazjum stają uczniami Liceum Plastycznego, a następnie studiują na wyższych uczelniach, nie tylko artystycznych.
STiSK jako organizację wyróżnia również współistnienie twórców z tytułem wyższej uczelni z osobami, które nie posiadają formalnego wykształcenia artystycznego, ale plastyką z powodzeniem zajmują się od kilkudziesięciu lat. Należą do nich m.in. Ryszard Pozdrowicz, malarz i rzeźbiarz z Nowego Tomyśla, autor ok. 700 obrazów, ocalający od zapomnienia dawne chaty i dwory; Benedykt Żyto z Leszna, w udany sposób wypowiadający się w technice drzeworytu oraz Danuta Dagry-Grabowska, wszechstronnie utalentowana artystka z Piły. Tacy ludzie z artystyczną pasją, uczestniczą we wszystkich plenerach i poczynaniach organizacji. Ich działalność tworzy dobrą aurę i aktywizuje środowiska, w których żyją i tworzą na co dzień.
Oprócz wspomnianych artystów w ekspozycji bierze udział wiele twórczych osobowości, których prace zawsze przyciągają uwagę zwiedzających. Należą do nich: Ilona Filip i Anna Klimaszewska, malarki o rozpoznawalnym stylu, twórczo podchodzące do podejmowanych tematów; Bożena Fibik-Beim i Elżbieta Kmak, spełniające się w malarstwie olejnym i na jedwabiu; Małgorzata Zgoła, autorka oryginalnych przedstawień architektury i zwierząt, zwłaszcza biegnących koni oraz Anastazja Fietisova, twórczyni panoram miast i portretów, wrażliwa wizjonerka o poetyckiej duszy, łącząca poetycką wizję z kronikarską precyzją oraz wielu innych autorów, których nie sposób wymienić w krótkim wstępie.
Wystawa jubileuszowa, której towarzyszy niniejszy katalog dołącza do najważniejszych artystyczno-ekspozycyjnych i edytorskich osiągnięć STiSK. Zaliczam do nich pokazywane w różnych miejscach wystawy "Portrety - miasto i ludzie Poznania", 2007;
"Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego", 2009; "Pałac Zakrzewo w gminie Kłecko", 2010.  
W ciągu dziesięciu lat działalności STiSK zaistniało na mapie kulturalnej Poznania i świeci na niej jasnym blaskiem. Nie tylko przyczyniło się do rozwoju osobistego jego członków, w tym w wielu rozbudziło zamiłowanie do sztuki operowej, ale wpłynęło na setki odbiorców, którzy uczestniczyli w dziesiątkach wystaw, projektów, działań, programów artystyczno-edukacyjnych. Warto wiedzieć, że wiele z przygotowanych przez stowarzyszenie propozycji daleko wykracza poza sprawy stricte artystyczne, przywołuje pamięć o historii i ludziach mieszkających na danym terenie, a więc aktywizuje patriotyzm regionalny.
Z okazji jubileuszu 10. lecia życzyć zatem trzeba nieocenionej Pani Prezes i artystom-członkom STiSK kolejnych twórczych pomysłów, dalszej aktywności i sukcesów zarówno indywidualnych, jak i w działaniu zbiorowym na rzecz szerokiego upowszechniania sztuki. A na tej drodze wsparcia ludzi zainteresowanych tego rodzaju działalnością.
Andrzej Haegenbarth

POWRÓT

aktualizacja 18.03.2013

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK