Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało oceny pracy Zarządu za 2015 rok i kadencję 2012 - 2016 .

Wybrano nowe władze STiSK:

Prezesem Zarządu STiSK ponownie została wybrana Barbara Kubiak-Sobczak

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Wiesława Jezierna - przewodnicząca.
Ryszard Siejak - V-ce przewodniczący
Członek KR - Jadwiga Pawelczak
Skarbnikiem STiSK została Anna Kołodziejczak

POWRÓT

aktualizacja 23.08.2016

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK