"Jedwabiem malowane" - malarstwo Elżbiety Kmak.

31 marca do 31 maja 2017
Green Galeria, ul. Zeylanda 6.

Wernisaż 31 marca godz. 19

Elzbieta Kmak, pedagog, artystka specjalizuj±ca się w malarstwie na jedwabiu.
Ukończyła Studium Nauczycielskie, a następnie Wyższ± Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu - kierunek nauczycielski. W zawodzie nauczyciela plastyki przepracowała 47 lat, m.in.  w  Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, w SP nr 89, SP nr 54, następnie w Domu Kultury w Mosinie, Klubie Nad Wierzbakiem w Poznaniu. Jest nauczycielem mianowanym, nauczała m in plastyki ogólnej, witrażu malowanego.

Uprawia malarstwo sztalugowe, pastele oraz malowanie obrazów i sztuki użytkowej na jedwabiu.
Od 1989 r. prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych, cyklicznych i zbiorowych. Jej prace znajduj± się w zbiorach prywatnych w kraju i za granic±, głównie w Niemczech i USA. Aktywnie działa w Zwi±zku Marynistów Wielkopolskich, w Ekologicznym Stowarzyszeniu ¦rodowisk Twórczych "EKOART" oraz w Stowarzyszeniu Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu. Uczestniczy  od lat w plenerach, wystawach i konkursach.
Jest laureatk± XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego "Pejzaż wielkopolski" w 2005 r.
W imieniu autorki i własnym  serdecznie zapraszam na wernisaż i wystawę

Barbara Kubiak-Sobczak
Kurator wystawy

POWRÓT

aktualizacja 10.05.2017

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK