Pejzaż antropomorficzny

wystawa prac Małgorzaty Kadelskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji XX lecia działalności artystycznej.

Wystawa trwa od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Hol Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.
Wernisaż dnia 3o czerwca 2017 godz. 18

MAŁGORZATA KADELSKA

Urodziła się 31 maja 1971 roku w Olsztynie. W 1996 roku Dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku (Portret wewnętrzny - malarstwo w pracowni K. Bereźnickiego i aneks z rysunku pod kierunkiem M. Targońskiej). W 2008 doktorat na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej (Piękno dzieła sztuki w odniesieniu do rangi estetycznej, urbanistycznej i krajobrazowej olsztyńskich dzielnic typu miasto-ogród). W latach 2000 - 2002 pełniła funkcję vice prezesa i prezesa ZPAP okręgu Warmii i Mazur, uczestniczyła w pracach nad ustawą o prawie autorskim i przy ustawach związanych z klasyfikacją metropolii miejskich. Prace w komisji do spraw kultury i mediów przy prezydencie miasta Olsztyna.  Zajmuje się wielkoformatowym malarstwem sztalugowym, rysunkiem, projektowaniem wnętrz i ogrodów, zieleni we wnętrzach urbanistycznych. Autorka artykułów naukowych z zakresu sztuki, architektury krajobrazu, percepcji krajobrazu. Uczestnik wielu konferencji i forów naukowych związanych z percepcją, rewitalizacją zurbanizowanych krajobrazów i parków zabytkowych.
Członek stowarzyszenia artystycznego Areszt Sztuki, członek i współzałożyciel  Stowarzyszenia AKWE, , Grupy malarskiej Try'Kot, fundacji M-art, członek komisji rewizyjnej ZPAP Olsztyn .
Brała udział w ponad dwustu  zbiorowych i indywidualnych wystawach w Polsce i zagranicą, np.: w Brukseli, Koloni, Hamburgu, Londynie, Zagrzebiu, Wilnie, San Gemiliano ; w Galerii Sztuki Współczesnej Profil w Poznaniu, Galerii L w Elblągu, Galerii STS w Sopocie, sztuki współczesnej w Reszlu. Corocznie uczestnik wielu plenerów krajowych i międzynarodowych. Organizator i uczestnik plenerów i wyjazdów studyjnych do Włoch, Niemiec, Indii itd.
Adiunkt UWM Olsztyn, Katedry Architektury krajobrazu.
Organizator i twórca programu studiów podyplomowych (Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej). 
Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Organizator pracowni sztuki i projektowania.
Kierownik, autor programów i prowadzący przedmioty na studiach inżynierskich i magisterskich kierunku Architektura krajobrazu UWM Olsztyn:
pejzaż w malarstwie (pracownia), rysunek i rzeźba 2 (pracownia), projektowanie 1/II (wykłady i ćwiczenia), historia sztuki ogrodowej (wykłady i ćwiczenia), projektowanie urbanistyczno-ruralistyczne (wykłady i ćwiczenia),
Współprowadzący:, zasady projektowania, projektowanie 1.
W poprzednich latach również projektowania krajobrazowego, projektowania 2, historii sztuki i architektury, historii sztuki i współprowadzący rysunek, rzeźbę itd.

 

POWRÓT

aktualizacja 25.09.2017

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK