III wystawa prac dzieci z Podolan - akrylem malowane"

wystawa prac dzieci z Pracowni Plastycznej STiSK.

Galeria 2.pietro, Druskienicka 32
Szkoła Podstawowa nr 62 na Podolanach.

Wernisaż dnia 17 grudnia 2014 r. godz. 10,45.

Wystawa trwa do 30 marca 2015

 

W wystawie udzial biorą:
Dominika Tarka,
Julia Patalon,
Katarzyna Bulikowska,
Klara Donaj,
Klaudia Sroka,
Maja Lepka,
Maria Zeller,
Marta Krojec,
Martyna Orwat,
Milena Sterna,
Patrycja Kulka,
Weronika Kulka,  


 

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury, po raz trzeci prezentuje w Galerii 2.pietro roczną wystawę dzieci z Podolan, które uczęszczają  do pracowni plastycznej, która nadal prowadzi pani Bożena Fibik-Beim. W roku szkolnym 2014/2015 do pracowni dołączyły nowe adeptki  sztuki z klas trzecich.
W III edycji wystawy bierze udział 12 dzieci oraz seniorki z Klubu Seniora ROP "Uśmiechnij się" który prowadzi radna z Podolan, pani Danuta Trzebowska.
Warto podkreślić, że dzieci z pracowni,  w 2014 roku uczestniczyły w kilku konkursach: W Domu Bretanii, w lutym 2014 r. "A to jest dla mnie Francja właśnie", w którym swe prace prezentowały 4 osoby  z pracowni,  a Milena Sternal  została laureatką nagrody głównej. 4 osoby wzięły udział w konkursie plastycznym  w Gdyni pt. "Żagle i fale".  Prawie wszystkie dzieci z pracowni wzięły udział w konkursie zorganizowanym wspólnie przez Teatr Wielki i nasze Stowarzyszenie pt " Kopciuszek w poznańskiej Operze", którego finał odbył się w foyer Opery Poznańskiej.  Troje dzieci  z pracowni uzyskało nagrody a sześć wyróżnienia . Natomiast w czerwcu 2014 r. grupa wyróżnionych dzieci w konkursie zorganizowanym przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania i MDK nr 1 w Poznaniu - w ramach nagrody wyjechała do warszawy, do Zamku Królewskiego, Belwederu i Sejmu.
Serdecznie zapraszam na wystawę
Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
 w Poznaniu
kurator wystawy
Barbara Kubiak-Sobczak

To my, mieszkańcy Podolan, cieszymy się ogromnie, że możemy uczestniczyć w III edycji wystawy prac  naszych dzieci, w wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków  Kultury,  w Galerii 2.piętro, która  od 1 stycznia 2012 roku działa w Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu.
 Każdy może stworzyć wspaniałe prace artystyczne, ale najpierw trzeba nauczyć się patrzeć na otaczający nas świat i przetworzyć nasze wrażenia i widzenie w formie artystycznej. To właśnie STiSK doskonale rozwija kreatywność u dzieci i ćwiczy ich koordynację wzrokowo-ruchową, organizuje spotkania ze sztuką.
W tym roku, podczas wystawy prezentowane są również prace wykonane przez osoby dorosłe, przez członkinie Klubu Seniora "Uśmiechnij się", prace szczególne, nie malowane, a pisane. Prezentowane są ikony,  pisane przez seniorki podczas warsztatów. To szczególne dzieło Sztuki,  które w pierwszym rzędzie jest dziełem modlitewnym, na drugim planie znajdują się  walory artystyczne. Zwrócić należy uwagę, że pisanie ikon wymaga poświęcenia, cierpliwości, skupienia, pokory, a przede wszystkim modlitwy.
Rada Osiedla Podolany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 62 patronują  przedsięwzięciom Stowarzyszenia podejmowanym w naszej Szkole w sferze promocji  i upowszechniania kultury wśród dzieci i środowiska.

Gorąco polecam wystawę
Członek Zarządu Osiedla Podolany
Danuta Trzebowska

Wernisaż:

POWRÓT

 
aktualizacja 29.12.2014

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK