Z wizyt± w Galerii, 1 luty godz. 11.50

Barbara Kubiak-Sobczak -pomysłodawczyni wystawy Poznań, moje miasto i kurator wystawy.  Animatorka i promotorka kultury w poznańskim ¶rodowisku policyjno-cywilnym. Założycielka (2002) i Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu oraz kierownik Galerii 2.pietro, wcze¶niej galerii Na Strychu, któr± prowadziła od 2005 do 2010 roku. Członek Honorowy Fundacji ASP w Poznaniu, członek EkoArtu, Zwi±zku Polskich Artystów w Pile.

Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Zawodowo zajmowała się resocjalizacja dzieci i młodzieży.

Od lat organizuje plenery malarskie, rzeĽbiarskie, fotograficzne i inne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, programy edukacyjne i promuj±ce region Poznania i Wielkopolskę oraz prewencję kryminaln± w¶ród dzieci i młodzieży poprzez  działania artystyczne. Inicjator różnorodnych programów artystycznych oraz wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Zajmuje się tkanin± artystyczn± i malarstwem olejnym oraz fotografi±

POWRÓT

aktualizacja 15.02.2012

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK