List otwarty
NOWE uproszczone zasady wpłat 1%:
wpisujesz w swój PIT nazwę organizacji, nr KRS i wyliczoną kwotę,
a 1 % Twojego podatku przekaże urząd skarbowy.
Wystarczy wpisać:
                         "Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP
                         w Poznaniu, nr KRS: 0000180056"

                        program do pit - darmowy

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu posiada status organizacji pożytku publicznego (numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000180056) i działa na rzecz promocji i upowszechniania kultury w Wielkopolsce, w szczególności w wielkopolskim środowisku policyjnym (wystawy, plenery, warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie i inne działania twórcze).
Działalność Stowarzyszenia nie jest dotowana i ma charakter aktywności non profit.

Stowarzyszenie posiada uprawnienie przyjmowania darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz jednego % od obliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych na realizację celów statutowych.

Czy zechcesz przekazać 1 % swego podatku dochodowego na konto Stowarzyszenia?

  • nic nie tracisz, bowiem jednocześnie odliczasz całą przekazaną kwotę od swego zobowiązania podatkowego,
  • wspierasz działania promujące kulturę,
  • z naszej strony otrzymasz podziękowanie-dyplom i zostaniesz wpisany do Ksiegi Honorowych Członków Wspierających Stowarzyszenie na rok 2006

Zamiast oddać cały podatek fiskusowi, możesz przekazać 1 % tego podatku na rzecz kultury, na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
PKO BP S.A. 38 10204027 0000 1102 0294 9758

Tytuł wpłaty:" 1 % podatku dochodowego"

Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu
Barbara Kubiak-Sobczak

Poznań, grudzień 2005/styczeń 2006

 

Jak to zrobić ?
  • oblicz swój podatek. Sprawdź ile wynosi twój "podatek należny"
  • oblicz 1 % kwoty otrzymanej w pkt 1
  • wpłać kwotę obliczoną jak w pkt 2 na konto Stowarzyszenia najpóźniej w dzień przed złożeniem twojego PIT-u w urzędzie skarbowym, a dowód wpłaty zachowaj do ewentualnej kontroli
  • kwotę wyliczoną wg pkt 2 wpisz w polu "kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 27 d ustawy"
  • wpłacona kwota na Stowarzyszenie pomniejsza kwotę jaką musisz wpłacić z tytułu podatku do urzędu skarbowego (kwotę odejmij od twojego podatku należnego zgodnie z instrukcją w PIT).
  • jeżeli miałeś nadpłatę, otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty z urzędu skarbowego.

 

Wersja do druku List otwaty.pdf

W dniu 9 lutego 2010 zamieszczony zostaje na stronie Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu link do programu służącego do rozliczania PIT-u rocznego. Osoba, która kliknie na ten link, zostanie automatycznie przeniesiona na stronę pitroczny.pl, gdzie po rejestracji w serwisie, bezpłatnie będzie mogła rozliczyć się ze swojego podatku dochodowego za ubiegły rok. W deklarację Twojego PITu o przekazaniu 1 % zostanie automatycznie wpisany numer KRS STiSK i nazwa naszego Stowarzyszenia. Zachęcam do skorzystania z internetowego rozliczania PIT-u rocznego.
program do pit - darmowy
Barbnara Kubiak-Sobczak
Prezes STiSK

POWRÓT

aktualizacja 11.01.2018

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK