Sprawozdania z działalności

16.06.2021
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2020 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2020

31.03.2020
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2019 r.
Roczne sprawozdanie finansowe z działalości organizacji pożytku publicznego w 2019 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2019
Bilans za rok 2019

31.03.2019
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2018 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2018
Bilans za rok 2018

26.03.2018
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2017 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2017
Bilans za rok 2017

03.03.2017
Sprawozdania zostały zatwierdzone w dniu 11 lutego 2017 r.
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2016 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2016
Bilans za rok 2016
Zapisy wg słownika

23.06.2016
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2015 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2015
Bilans za rok 2015

06.04.2015
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2014 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2014 i Bilans za rok 2014

17.03.2014
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2013 r.
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2013 i Bilans za rok 2013
Informacja dodatkowa za 2013 rok.

20.03.2013
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2012 r.
Bilans za rok 2012
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2012
Informacja dodatkowa za 2012 rok

20.03.2012
Na podstawie art. 23 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalości organizacji pożytku publicznego w 2011 r.
Bilans za rok 2011
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2011
Informacja dodatkowa za 2011 rok

15.03.2011
Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz.U . Nr 96, poz. 873 ze zm.), Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdania z działalności w 2010 roku .
Bilans STISK za 2010
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Wprowadzenie do_ sprawozdania finansowego za 2010 rok
Sprawozdanie opisowe za 2010 wg Rosp.Min.Spr.

07.03.2010
Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz.U . Nr 96, poz. 873 ze zm.), Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdania z działalności w 2009 roku .
Bilans STISK za 2009
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie opisowe za 2009 wg Rosp.Min.Spr.

07.03.2009
Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz.U . Nr 96, poz. 873 ze zm.), Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdania z działalności w 2008 roku .
Bilans STISK za 2008
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie opisowe za 2008 wg Rosp.Min.Spr.

10.03.2008
Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz.U . Nr 96, poz. 873 ze zm.), Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdania z działalności w 2007 roku .
Rachunek wyników
Bilans STISK za 2007
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie opisowe za 2007 wg Rosp.Min.Spr.

10.03.2007
Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz.U . Nr 96, poz. 873 ze zm.), Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdania z działalności w 2006 roku .
Rachunek wyników
Bilans STISK za 2006
Informacja dodatkowa
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok
Sprawozdanie opisowe za 2006 wg Rosp.Min.Spr.

06.03.2006
Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz.U . Nr 96, poz. 873 ze zm.), Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu podaje do wiadomości sprawozdania z działalności w 2005 roku .
Rachunek wyników
Bilans STISK za 2005
Informacja dodatkowa
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok
Sprawozdanie opisowe za 2005 wg Rosp.Min.Spr.

18.02.2005
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu publikuje sprawozdanie z działalności w 2004 roku oraz bilans i rachunek wyników za 2004 rok - do wglądu.
sprawozdanie.pdf

aktualizacja 23.07.2021

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK