Działalność Statutowa
NOWE uproszczone zasady wpłat 1 %:
wpisujesz w swój PIT nazwę organizacji, nr KRS i wyliczoną kwotę,
a 1 % Twojego podatku przekaże urząd skarbowy.
Wystarczy wpisać:
                         "Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP
                         w Poznaniu, nr KRS: 0000180056"

                        program do pit - darmowy

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rozpoczęło działalność w 2002 roku, a w dniu 13 października 2004 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego bazy.ngo.pl (nr KRS 0000180056) www.ms.gov.pl i zrzesza policjantów, emerytów i członków rodzin, twórców i sympatyków kultury z wielkopolskiego środowiska cywilnego oraz z całej Polski.

Promuje i upowszechnia kulturę w Wielkopolsce w szczególności w środowisku policyjnym poprzez organizację wystaw, plenerów , warsztatów dla dzieci, spotkań autorskich i innych działań twórczych. Promuje twórców ze środowiska policyjnego oraz pokazuje prace twórców z wielkopolskiego świata artystycznego

Promocja kultury i twórców policyjnych ma na celu również oddziaływanie prewencyjne oraz wzmacnianie więzi środowiskowych i systematyczne działanie na rzecz budowy nowoczesnego wizerunku Policji, Policji przyjaznej obywatelowi.

POWRÓT

aktualizacja 14.04.2019


 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK