Księga Honorowych Członków Wspierających Stowarzyszenie w 2008 roku

Podziękowanie

 

W 2008 roku nastąpiła zmiana przepisów związanych z trybem przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwoty przeznaczone dla określonych organizacji zostały przekazane przez urzędy skarbowe, które NIE PODAJĄ NAZWISK DARCZYŃCÓW. Sprawia to, że nasze Stowarzyszenie nie może imiennie złożyć podziękowań za przekazane nam kwoty, które umożliwiają prowadzenie działalności statutowej oraz Galerii "Na Strychu".

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu składam serdeczne podziękowania naszym darczyńcom i przyjaciołom za przekazane kwoty bez których niemożliwe byłoby prowadzenie działalności statutowej. Dziękuję w imieniu wszystkich beneficjentów naszych programów i polecamy Państwa uwadze nasze Stowarzyszenie w roku przyszłym.

Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu:
Barbara Kubiak- Sobczak

aktualizacja 15.11.2008

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK