Księga Honorowych Członków Wspierających Stowarzyszenie w 2016 roku

Podziękowanie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu, uczestników naszych programów artystycznych oraz projektów edukacyjnych dla dzieci i seniorów w sferze kultury, składam serdeczne podziękowanie za przekazanie na nasze konto 1 % podatku za rok 2015, z przeznaczeniem na działania statutowe i edukację kulturalną dzieci. Podobnie jak w ubiegłym roku zapewniam, że bez wpłat 1 % przez ludzi dobrej woli, nasze działania w 2016 roku byłyby bardzo utrudnione, lub wręcz niemożliwe. Dzięki m in wpłacie Państwa 1 % decyzja o likwidacji Stowarzyszenia i zaniechaniu działalności została odsunięta na przyszłe lata. Wyrażam nadzieję, że praca pro bono, promocja i upowszechnianie kultury, zrozumienie idei edukacji w tym zakresie znajdzie szerszą akceptację społeczną zarówno organów samorządowych, jak i osób prywatnych, bowiem bez ich wsparcia właśnie, również w postaci skierowania odpisu 1 % od podatku, działania nasze są skazane na zawieszenie lub zaniechanie w ogóle. Pozwalam sobie zarekomendować działalność statutową naszego Stowarzyszenia jako beneficjenta Państwa 1 % w najbliższym roku rozliczeniowym. O naszych działaniach, wystawach, plenerach, warsztatach dla dzieci i młodzieży, pracowni plastycznej, edukacji dla kultury i inny przedsięwzięciach wspieranych z funduszy uzyskanych z 1 % piszemy na www.stisk.pl
Prezes STiSK
Barbara Kubiak-Sobczak

 


aktualizacja 22.10.2016

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK