Jak zostać członkiem Stowarzyszenia ?
NOWE uproszczone zasady wpłat 1 %:
wpisujesz w swój PIT nazwę organizacji, nr KRS i wyliczoną kwotę,
a 1 % Twojego podatku przekaże urząd skarbowy.
Wystarczy wpisać:
                         "Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP
                         w Poznaniu, nr KRS: 0000180056"

                        1% dla OPP

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu ma charakter otwarty.

  • poproś o wprowadzenie - rekomendację członka Stowarzyszenia
  • wypełnij poniższą deklarację: deklaracja.doc,
  • dołącz zdjecie legitymacyjne,
  • wpłać na konto 25 ,- zł tytułem wpisowego,
  • składka roczna wynosi 60 zł

Statut Stowarzyszenia w Rozdziale III w § 12 stanowi, że

  • Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia powiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, nie karana za przestępstwo pospolite i posiadająca pełnię praw publicznych, popierająca cele Stowarzyszenia i która złoży pisemną deklarację członkowską
  • członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela,
  • członkiem honorowym może być osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, która wniosła szczególne zasługi w rozwój Stowarzyszenia.

POWRÓT

aktualizacja 11.04.2010

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK