"Galeria karykatur policyjnych artystów" Skoki 2003/2004 autorstwa Sławomira Mikawoza

organizator: Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu
aranżacja wystawy: Barbara Kubiak - Sobczak
redakcja i opracowanie folderu: Barbara Kubiak - Sobczak

Autorem prezentowanej wystawy jest kom. Sławomir Mikawoz z KWP w Lublinie, a prace powstały podczas ogólnopolskiego pleneru malarsko-fotograficznego w Skokach w 2003 roku oraz uzupełnione w trakcie trwania następnego pleneru w 2004 . Cała galeria obejmuje 26 portretów twórców policyjnych z całej Polski oraz go¶ci odwiedzaj±cych plener.

Sławomir Mikawoz
Komisarz Policji, zatrudniony jako specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym w KWP w Lublinie. Ekspert od odtwarzania wygl±du osób i przedmiotów. Plastyk. W latach 1982 - 1987 uprawiał głównie rzeĽbę, malarstwo, rysunek. Obecnie skupia się w swej działalno¶ci artystycznej na rysunku i malarstwie. Stosowane techniki to akwarela, sucha pastel. Ulubionym tematem jest portretowanie osób w krzywym zwierciadle. Wykonuje karykatury wielu osób. Interesuje się muzyk± poważn±, sam jest młodym, pogodnym człowiekiem.
Autor wielu wystaw m.in. w galerii Pod Strzech± w Lublinie w 1985 r. gdzie prezentował malarstwo olejne w pubie U szewca w 2002 r. - kolekcja karykatur, w ZajeĽdzie Nad Wieprzem w 2002 r - również karykatury, w galerii autorskiej w Lublinie. Aktywny uczestnik wielu plenerów policyjnych,. Od stycznia 2003 r. Prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Lubelskiego ¦rodowiska Policyjnego.

Wystawy Sławomira Mikawoza
1985
Galeria Pod Strzech±, Lublin, malarstwo olejne
2002
pub U szewca, Lublin, karykatura
2003
Wielkopolski Urz±d Wojewódzki, "Ku Europie" wystawa twórców ¶rodowiska policyjnego,
Wystawa "W sepii i karykaturze"
Komenda Wojewodzka Policji w Łodzi "Galeria Karykatur policyjnych artystów" Skoki 2003
2004
Komenda Główna Policji, Warszawa
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dom Plenerowo-Wczsowy ASP w Skokach,
Komenda Miejska Policji w Lesznie
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

Kontakt z autorem:
20-319 Lublin
tel. (017) 744 82 43

Prace artysty

POWRÓT

aktualizacja 18.12.2005

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK