Kobiety i moda

Patronat nad wystawą pt "Kobiety i moda" organizowaną przez Gminny Osrodek Kultury w Komornikach. Kurator Julia Kaczmarczyk-Piotrowska.

1. Organizatorem Wystawy z cyklu: BYĆ KOBIETˇ, pt. "Kobiety i moda" jest Gminny Ośrodek Kultury Komorniki, kuratorem wystawy: artysta plastyk Julia Kaczmarczyk-Piotrowska (kontakt z kuratorem GOK Komorniki 61-8107-449).
2. Do udziału zapraszamy artystów zajmujących i zaangażowanych w temat kreowania wizerunku, szeroko pojętą tematykę mody i sztuki. Wypowiadających się w różnych technikach.
3. Termin nadsyłania propozycji do dnia 28.02. 2015 na mail gok.komorniki.jkp@wp.pl , dostarczenie prac do Domu Kultury "Nad Wirynką" w Łęczycy (placówka GOK w Komornikach )
do dnia 04.03. 2015 r.
4. Wernisaż w dniu 12.03.2015 o godzinie 17:30 w Galerii Domu Kultury
w Łęczycy. Wystawa potrwa do 31.03.2015 r.
5. Wszystkie prace winny być opatrzone notatką biograficzną zawierającą tytuł, technikę. Prace powinny być przygotowane do ekspozycji.
6. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie. Prace powinny być dobrze zabezpieczone i dostarczone wraz z dokładnym opisem na adres:
Dom Kultury "Nad Wirynką" w Łęczycy, ul. Poznańska 14
7. Zapewnienie przez Organizatora specjalistycznego sprzętu technicznego koniecznego do prezentacji prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich dla bez wypłacania honorariów autorom.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac bez podania przyczyn.
10. Zgłoszenie pracy przez wystawiającego jest równoznaczne z oświadczeniem o samodzielnym autorstwie pracy a projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich.
11. Prace nie odebrane w ciągu 3 miesięcy przechodzą na własność Organizatora i zostaną przeznaczone na cele artystyczne placówki.

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach zaprasza na kolejną edycję wystawy: Być Kobietą. Tegoroczna propozycja zawiera się w tytule: KOBIETY I MODA.
Wystawa poświęcona kobietom doczekała się już czwartej edycji. Podjęta tematyka nawiązuje do imaginacji współcześnie podejmowanych działań utrwalenia cielesności i płci. Ekspozycja okolicznościowa porusza się w treściach: opisu, wizerunku, postrzegania. Odnosi się do obszarów działań kobiet: życia rodzinnego, relacji, tożsamości oraz roli społecznej. Współczesność - model lansowanego życia odbija się na sposobach i metodach jej egzystencji. Nie tylko przez nią jako kreatorkę, podmiot w działaniu ale i w współobecnych. Problematyką wystawy staje się zmienna perspektywa jej losu w zależności od oczekiwań. OdpowiedŚ nie zawiera się w zdaniu: Czy Ona to ja? Ma za cel zasygnalizować obszary takie jak: wartość, niezależność, piękno, symbol i słowo. estetyka.

Kurator wystawy: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska GOK Komorniki
artysta plastyk
kom: 606802675
www.juliakp.pl

POWRÓT

aktualizacja 07.02.2015


 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK