"Wszystko na sprzedaż" (konie)

Green Galeria, Poznań, ul. Zeylanda 3
1 luty do 31 marca 2006
wernisaż: 5 lutego 2006 godz. 11

Na wystawę składaj± się prace wykonane podczas plenerów malarskich w 2005 roku w Skokach i w Lusowie. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony będzie na finansowanie działań twórczych organizowanych przez Stowarzyszenie w 2006 roku.

Ilona Filip BobrowskaIlona Filip BobrowskaIlona Filip Bobrowska

Autorzy prac:
Anastazja Fietisowa, Brze¶ć
Barbara KUbiak-Sobczak
Bożena Fibik-Beim
Grzegorz Majchrzak
Ilona Filip-Bobrowska
Maria Silska
Marysia Wodniak, lat 12
Ryszard Pozdrowicz

aktualizacja 18.03.2006

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK