NOWE ZASADY wpłat 1 % podatku za rok 2007 dla organizacji pożytku publicznego
NOWE uproszczone zasady wpłat 1 % wpisujesz w swój PIT nazwę organizacji , nr KRS i wyliczoną kwotę a 1 % Twojego podatku przekaże urząd skarbowy.
Wystarczy wpisać:
"Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu, nr KRS: 0000180056"

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU ORGANIZACJOM ?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,
  19 procentowej stawki podatku.

JAK PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ?

 • Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1 %.
 • Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym ( PIT-36, lub PIT-37 lub PIT-28) i wpisz nazwę opp oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podaj też kwotę, którą chcesz przekazać, nie może ona jednak przekroczyć 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół ( art. 45 ust.5g ustawy o pdpf )
  - odpis możemy przekazać tylko organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego i znajduje się na liście ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
 • Pieniądze - 1 % podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu
  - podatnik nie może podzielić swojego 1 % miedzy kilka organizacji
  - 1 % można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

 

Proponujemy:

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu
nr KRS: 0000180056

 

Jak to zrobić w praktyce krok po kroku, by wspomóc STISK?
 • Wpisz w odpowiednią rubrykę swego rocznego zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-37 lub PIT 28) nazwę naszego Stowarzyszenia wraz z numerem KRS:
  Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu
  nr KRS: 0000180056
 • wysokość 1 % podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół wpisz w odpowiednią rubrykę Twojego PIT-a
 • urząd skarbowy przekaże pieniądze - 1 % na konto naszego Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy

Ponadto można przekazywać:

 • darowizny ( gotówkowe i rzeczowe ) na realizacje celów statutowych
 • darowizny w postaci świadczonych usług.

  Należy pamiętać, że darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia, zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
 • Przykładowa umowa Darowizny

Jeśli zdecydowałeś się przeznaczyć 1 % swego podatku
na działalność Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury,
to podjąłeś doskonałą decyzję.
Dziękujemy

 

POWRÓT

aktualizacja 23.11.2007

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK