Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego.

zorganizowana pod Honorowym Patronatem Marszałka Wojewódzkiego, Starosty Poznańskiego i medialnym patronatem Radia Merkury z okazji 10 lecia powiatu poznańskiego.
Program współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wernisaż w dniu 25 listopada 2009 godz. 13:30
Sala Sesyjna Starostwa Poznańskiego, Jackowskiego 18
25 listopada do 18 grudnia 2009

katalog w wersji pdf
katalog wystawy w wersji elektronicznej do ściągnięcia (pdf)

Sponsorzy, patroni, organizatorzy:

Szanowni Państwo,
malownicze dworki i pałace rozsiane są po całej Wielkopolsce. Urokliwie położone, ukryte w głębi ogrodów i parków, zrosły się z wielkopolskim krajobrazem. Trudno byłoby nawet wyobrazić go sobie bez tych drogocennych pamiątek z przeszłości. Wielkopolska uchodzi za krainę dworków i pałaców, najbogatszy w rezydencje region Polski. W niemal każdej miejscowości znajdują się dawne siedziby magnackie i szlacheckie, których znakomitym przykładem jest gniazdo rodowe Raczyńskich w Rogalinie. Wiele wielkopolskich dworków i pałaców zachowało się w prawie niezmienionym stanie, podobnie jak liczne kościoły, zdobiące tutejsze miasteczka i wioski.
Zapraszam do wędrówki szlakiem wielkopolskich pałaców, kościołów i dworków. Niewątpliwie będzie to dla Państwa pamiętna podróż, nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Każda wizyta w staropolskim dworku pozwala poczuć atmosferę wieków minionych, wciąż emanującą z budynków i wnętrz. Dworki, pałace i kościoły w Wielkopolsce nie tylko zadziwiają architektonicznym pięknem. Mają też swoje chlubne miejsce w historii - wszak były kiedyś ośrodkami życia politycznego, społecznego i kulturalnego. To tutaj pielęgnowano polskie zwyczaje. Tutaj toczyły się patriotyczne dyskusje w polskim języku. Tutaj gromadzono pamiątki i dzieła sztuki umacniające świadomość narodową i umiłowanie ojczystej ziemi.
Serdecznie zachęcam do podziwiania prac Artystów pokazujących swe dzieła na wystawie, której katalog trafił właśnie do Państwa rąk. Zainspirował je urok wielkopolskich siedzib szlacheckich i świątyń położonych w obrębie Powiatu Poznańskiego, który w tym roku obchodzi 10 - lecie swojego istnienia.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przykłada szczególną wagę do opieki nad zabytkami, niejednokrotnie wspierając ich renowację i utrzymanie. Poświęcamy im wiele uwagi, ponieważ są ogniwem łączącym teraźniejszość z przeszłością. Mam nadzieję, że dzięki naszej dbałości i wspólnemu wysiłkowi nie znikną z architektonicznego krajobrazu Wielkopolski, wymazane przez czas. To nasza wspólna powinność - pozwolić im trwać.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Szanowni Państwo,
Powiat poznański świętuje w tym roku 10-lecie istnienia. Okrągły jubileusz stał się znakomitą okazją do wydania okolicznościowych publikacji dotyczących naszego regionu. Jedną z nich mam właśnie przyjemność Państwu polecić.
Album "Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego" jest wydawnictwem szczególnym. Prezentuje najpiękniejsze zabytki architektury powiatu, pokazane jednak z innej niż dotychczas perspektywy - widziane oczami lokalnych artystów plastyków. Dzięki temu wszystkie obiekty zyskują nową jakość. Są czymś więcej niż tylko murami, każdy obraz to artystyczna wizja miejsca związanego z historią, sztuką i kulturą Wielkopolski.
Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z powstałymi pracami. Mam nadzieję, że staną się one inspiracją do fascynującej podróży szlakiem najwspanialszych zabytków architektury naszego regionu.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

 


"Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego" to kolejna warta uwagi inicjatywa prężnego Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury - organizacji pożytku społecznego, działającej na rzecz upowszechniania kultury w środowisku aglomeracji poznańskiej i Wielkopolski. Tym razem wiąże się ona z dziesięcioleciem powiatu poznańskiego.
Po pamiętnej wystawie sprzed dwóch lat zatutułowanej "Portrety - miasto i ludzie Poznania" jest to - zdaniem niżej podpisanego - przed wszystkim osiągnięcie artystyczne Stowarzyszenia, które implikuje wielorakie zainteresowania odbiorców - konkretnymi obiektami, historią ich najbliższego otoczenia oraz w szerszym wymiarze - zabytkami, sztuką i kulturą swojego regionu, swojej małej ojczyzny. Być może wystawa wraz z towarzyszącym jej katalogiem
wyzwoli również w wielu regionalistach potrzebę działania na rzecz ochrony zabytków przed zniszczeniem?
Wspomniałem o "Portretach", ponieważ wówczas zbiorowym bohaterem wystawy było miasto Poznań ze swoją architekturą oraz ważne dla miasta osoby, a obecnie jest nim poznański powiat. Oczywiście ze zrozumiałych względów, zaproszeni przez niezastąpioną Barbarę
Kubiak-Sobczak, prezesa STiSK, artyści skupili się na wybranych przez siebie obiektach i ukazali je na rozmaite sposoby, często na tle otaczającej rośliności, która zazwyczaj jest fragmentem parku krajobrazowego, w którym posadowiono daną budowlę.
Jak "czytać" zaprezentowane obrazy? Uważam, że na początku trzeba potraktować je jak dzieła sztuki czystej, którymi przecież są, aby mogło dojść do przeżycia estetycznego. Później można porównać je z dotychczasową twórczością artysty, jeśli ją znamy. Dopiero w dalszej kolejności proponuję spojrzeć na świat przedstawiony jak na zapis artystyczno-dokumentarny, czyli ukazane w obrazach historyczne obiekty odnieść do ich odpowiedników w realnej rzeczywistości.
Muszę przyznać, że niektóre artystki przeszły same siebie. Tak się rozpędziły w tworzeniu, że przekroczyły powiat poznański. Anna Klimaszewska namalowała Dwór w Koszutach; Małgorzata Zgoła Pałac w Miłosławiu oraz kilka innych pełnych rozmachu świetnych obrazów mających walory artystyczne a jednocześnie respektujących architekturę przedstawionych budowli; zaś Anna Przybylska również Dwór w Koszutach, i jakby tego było mało, kościół romański w Gieczu. Kiedy te prace zobaczyła Barbara Kubiak-Sobczak żartobliwie powiedziała, że być może to wyjście poza granice powiatu jest krokiem proroczym.
Zaprezentowane obrazy, w zależności od tego kto je ogląda, budzą rozmaite refleksje. Przede wszystkim - co ważne - są na poziomie. Ze względu na odrębną poetykę charakterystyczną dla tej malarki wyróżnia się olej Anastazji Fietisowej Sen Białej Damy i ekspresyjne, impastowe
Barokowe anioły Neli Nelip. W przypadku drugiej z wymienionych na szacunek zasługuje podjęcie
ryzyka przetransponowania białych aniołów ze złoceniami z wnętrza Fary w barwne, pulsujące emocjami, mięsiste dzieło malarskie. Inni autorzy postąpili rozmaicie.
Większość namalowała obrazy w swoim stylu, eksponując nastrój miejsca, budowany niekiedy za pomocą roślinnego otoczenia, w które wtopiono pałace czy kościoły. Jedni przykładali większą wagę do bryły architektonicznej ukazywanej budowli, nie zapominając o klimacie otoczenia (W. Zakrzewski, M. Zgoła, K. Makowska, R.Pozdrowicz, A. Mendala i inni). Drugim najbliższe były baśniowe klimaty (A. Klimaszewska) i takiż sposob obrazowania ( A. Przybylska).
W bodajże jednym przypadku ulubiony motyw kwiatowy autorki (Elżbiety Kmak) często pojawiający się w jej malarstwie na płótnie i jedwabiu do tego stopnia przeniknął do jej obrazu, że niemal przesłonił architekturę.
Poza walorami artystycznymi prezentowane prace na pewno zwracają również uwagę na konkretne budowle, ich nietypowe formy (Kórnik, kościół w Lusowie) oraz miejsca, w których się znajdują i ich historię. Ma to związek z wybitnymi postaciami mieszkającymi albo w przedstawionych budynkach, albo w ich okolicy. Kiedy zaczynamy interesować się tymi sprawami dowiadujemy się, że na przykład w małym Lusowie, gdzie jeździliśmy nad jezioro, w latach 1920 - 1937 mieszkał generał Józef Dowbor- Muśnicki, dowódca powstania wielkopolskiego, że w kościele poświęcono mu tablicę pamiątkową oraz że w ubiegłym roku otwarto muzeum jego imienia.
A zatem jak widać na tym drobnym przykładzie wystawa "Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego" przygotowana przez Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury daleko wykracza poza sprawy stricte artystyczne, przywołuje pamięć o historii i ludziach mieszkających na terenie obecnego powiatu poznańskiego.

Andrzej Haegenbarth

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu zapraszam na wystawę "Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego", zrealizowaną na 10. rocznicę powstania powiatu. Celem projektu z jednej strony jest ukazanie piękna architektury zabytkowej powiatu, miejsc związanych z historią, kultura i sztuką, a z drugiej, prezentacja działalności Stowarzyszenia działającego w zakresie upowszechnienia i promocji kultury w środowisku powiatu, miasta i województwa.
Do udziału w wystawie zaproszono czternastu twórców z policyjnego artystycznego środowiska wielkopolskiego oraz cywilnych artystów współpracujących, którzy od czerwca do sierpnia 2009 malowali wybrane przez siebie obiekty znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego. Prezentowanej wystawie towarzyszy niniejsza publikacja zawierająca krótki rys historyczny o obiekcie oraz notę o artystach. Uzupełnieniem programu jest kalendarz na 2010 rok, w którym zamieszczono fotografie namalowanych i prezentowanych podczas wystawy historycznych zabytków.
Wierzę i mam nadzieję, że wystawa cieszyć się będzie zainteresowaniem poznaniaków oraz wszystkich osób odwiedzających Starostwo Powiatowe i Wielkopolski Urząd Wojewódzki, bowiem na rok 2010 zaplanowano dalsze prezentacje wystawy, m.in. w Holu Głównym WUW w Poznaniu oraz w miejscowościach i gminach w których znajdują się malowane obiekty. Owe ekspozycje będą przypominały i utrwalały historie "małych ojczyzn".
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu jest jedyną organizacją pożytku publicznego działającą przy polskiej Policji na rzecz upowszechniania i promocji kultury. Istnieje od 2002 roku, a status OPP uzyskało w 2004 roku. Zrzesza artystów z całej Polski, głównie z poznańskiego policyjnego i cywilnego środowiska artystycznego. Organizuje warsztaty i plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, tkackie, programy wakacyjne dla młodzieży pt. "Wakacje z artystą", "Z wizytą w Galerii", wydaje katalogi ilustrujące dokonania artystów oraz realizowane działania twórcze. Prowadzi własną galerię wystawienniczą "Na strychu" w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 7, a dorobek artystyczny członków prezentuje w formie wystaw w różnych miejscach publicznych. Wszyscy zaangażowani w działalność Stowarzyszenia pracują non profit. Stowarzyszenie nie jest dotowane.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do odwiedzania wystawy.

Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu
Barbara Kubiak-Sobczak

Bożena Fibik-Beim - Dworek w Cieślach, olej na płótnie, 60/70 cm, 2009 Wanda Gostyńska - Pałac w Niepruszewie, olej na płótnie, 70/80 cm, 2009 Anna Klimaszewska - Uzarzewo, olej na płótnie, 70/80 cm, 2009 Elżbieta Kmak - Dwór Skrzynki, olej na płótnie, 70/80 cm, 2009 Katarzyna Makowska - Pałac w Czerlejnie, olej na płótnie, 78/80 cm, 2009 Adam Mendala - Dwór w Paczkowie, olej na płótnie, 70/80 cm 2009      Nela Nelip - Barokowe anioły w poznańskiej Farze, olej na płótnie, 80/70 cm, 2009 Ewa Jankowska-Przepióra - Jesienny spacer, Biedrusko, olej na płótnie,70/80 cm, 2009  Elżbieta Suszek - Pałac pod lipami w Swarzędzu, olej na płótnie, 80/60 cm, 2009 Anna Przybylska - Zamek w Kórniku, olej na płótnie, 50/70 cm, 2009 Witold Zakrzewski -  Widok na Kościół  Św Wojciecha w Poznaniu wraz z Dzwonnicą, akwarela, papier,  50/40 cm, 2009 Małgorzata Zgoła - Pałac w Jankowicach, olej na płótnie, 60/60 cm, 2009 Jan Drewicz - Pałac w Sapowicach, olej na płótnie, 80/100 cm, 2007

WenisażBożena Fibik-Beim. Ukończyła studia plastyczne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując dyplom w zakresie malarstwa i pedagogiki artystycznej. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, na jedwabiu oraz rysunkiem i fotografią.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury oraz Eko-Artu.
Uczestniczyła w ponad 100 wystawach zbiorowych na terenie kraju oraz w Niemczech (Kilonia).Indywidualnie swoje prace wystawiała w Łodzi, Gnieźnie, Koninie, Worms (Niemcy) oraz wielokrotnie w Poznaniu.

Anastazja Fietisowa - malarka, projektantka wnętrz, dyrygentka.
Urodziła się w Brześciu (Białoruś) w rodzinie znanego malarza Iwana Fietisowa. Po szkole średniej ukończyła muzyczny college w Mińsku i wykonywała zawód dyrygenta. Następnie w 1982 roku ukończyła ASP w Mińsku i zdobyła następny zawód projektanta wnętrz. Wykonywała go osiem lat. Kwalifikacje artystyczne w zakresie sztuk wizualnych podwyższyła w 1993 roku w eksperymentalnej uczelni plastycznej w Moskwie pod kierunkiem prof. Eugeniusz Rosenbluma.
Od 1996 roku zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym i eksperymentalnym (malowanie emaliami na miedzi). W centrum jej zainteresowań znajduje się pejzaż miejski, w tym panoramy miast, i portret.Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury.

Wanda Gostyńska. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie ASP), dyplom w 1980 roku. Jest współzałożycielem Galerii "Profil", gdzie pracuje jako instruktor ds. wystawiennictwa. Uprawia malarstwo olejne, pastel oraz malarstwo na jedwabiu. Jest członkiem ZPAP, Eko-Artu oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
Wystawia od początku lat 80. Ma na swym koncie osiem wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych w kraju i za granicą.
Laureatka Nagrody Konkursu "Pejzaż Wielkopolski - EKO 2006", 2007, 2008 - Leszno
oraz Nagrody "Sakura Prize" IV Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2008

Anna Klimaszewska. Absolwentka PWSP w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego, 1984 oraz Podyplomowego Studium Pedagogiki Sztuki w Kaliszu, 2001.
W latach 1977 - 1983 doskonaliła swój warsztat w zakresie tkaniny artystycznej w pracowni Urszuli Plewki-Schmidt. Obecnie z powodzeniem zajmuje się tkaniną artystyczną, malarstwem na płótnie i jedwabiu, rysunkiem, rzeźbą oraz nauczaniem plastyki.
Organizatorka licznych konkursów i plenerów dla dzieci i młodzieży. Od 2005 roku członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury a od 2006 Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Pile. Aktywnie uczestniczy w wystawach i działaniach wymienionych organizacji.

Elżbieta Kmak - absolwentka PWSSP w Poznaniu (Wydział Wychowania Plastycznego). Wystawia od 1989 roku. Specjalizuje się w malarstwie na jedwabiu i szkle.
Nauczyciel z 40-letnim stażem. Członkini Związku Marynistów Wielkopolskich, Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych "EKO-ART"i Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury. Bierze udział w licznych plenerach na terenie kraju; wystawach cyklicznych np. Malujący nauczyciele; ekspozycjach związkowych oraz malarstwa na jedwabiu.
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, głównie w USA i Niemczech.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za pracę pedagogiczną (1986) i Honorową Odznaką Miasta Poznania (1988).

Katarzyna Makowska. Urodzona w Koninie. Absolwentka PLSP w Kole, następnie ASP w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w pracowni metalu
T. Jackowskiego. Studia podyplomowe na Uniwersytecie AM w Poznaniu z informatyki. Obecnie zajmuje się malarstwem olejnym i akwarelowym, pastelami i rysunkiem. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Adam Mendala. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu do 1989 pozostawał w służbie wojskowej. W Policji pracuje od 1991 roku, obecnie w Kłecku, gdzie jest Komendantem Komisariatu Policji. Animator i propagator kultury na terenie gminy Kłecko.
Plastyką interesuje się od dawna. Po znacznej przerwie powrócił do własnej twórczości plastycznej. Uprawia malarstwo olejne oraz rysunek, głównie maluje pejzaże i okoliczną architekturę sakralną. Preferuje malarstwo realistyczne - pejzaże, świat przyrody i zwierzęta.
Aktywny uczestnik wielu plenerów malarskich w całej Polsce. Autor kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych. Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP oraz Związku Artystów Plastyków w Pile.

Genowefa Nelip (Nela) - architekt, artysta plastyk. Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 1978. Od 1970 r. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
Uprawnienia artysty plastyka uzyskała w 1986 roku. W latach 1996-2004 pełniła funkcję prezesa Związku Artystów Plastyków delegatury Śląskiej z siedzibą w Katowicach.
Wzięła udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Członek Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Na I Biennale Miniatury w Pińczowie /1997 r / otrzymała wyróżnienie, na II Biennale /1999/ tamże
nagrodę. Została równiez nagrodzona na II Salonie Wielkopolskim w Czarnkowie /2002 r ./.

Elżbieta Suszek jest rodowitą poznanianką. Urodziła się w Roku Smoka pod znakiem Wagi. Zawodowo przez wiele lat była związana z poznańskimi teatrami, gdzie pracowała jako modelator. Po przejściu na emeryturę z wielką energią zajęła się ceramiką, malarstwem oraz batikiem.
Często poszukuje własnych technik artystycznych, które pozwalają jej lepiej wyrazić swoją osobowość i ukazać bogactwo wyobraźni.
Należy do Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu, Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików "DEDAL" oraz Związku Artystów Plastyków. Uczestniczy w plenerach i wystawach poplenerowych oraz prowadzi warsztaty z batiku.

Ewa Jankowska-Przepióra. Studiowała w poznańskiej PWSSP w latach
1990 - 1995. Uzyskała dyplom z zakresu wychowania plastycznego (promotor Rafał Grupiński) i malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia. "Nieodmiennie zastanawia mnie świat roślin - pisze w wypowiedzi odautorskiej. (...) Mnogość form, dla których płótno jest zbyt małe. I zawsze muszę zaczynać od początku, aby uchwycić to subiektywne wrażenie, doświadczenie wynikłe z zetknięcia z zobaczonym".
Uprawia rysunek i malarstwo. Miała kilka wystaw indywidualnych i uczestniczyła w środowiskowych wystawach ZPAP, malujących nauczycieli i Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury.

Anna Przybylska - absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych, Policealnej Szkoły Pracowników Socjalnych, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadząc warsztaty plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, w Bibliotece Miejskiej w Luboniu oraz - realizuje warsztaty z elementami wykładów dla studentów kierunków pedagogicznych na uczelniach wyższych.
Maluje, fotografuje, publikuje, prezentuje swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Ryszard Pozdrowicz. Twórczością artystyczną zajmuje się od 35 lat, ma w dorobku 560 obrazów olejnych i tyle samo grafik i rysunków; sporadycznie rzeźbi w drewnie. Uprawia malarstwo realistyczne w nastrojowych barwach, często poddaje się urokowi dawnych dworów, chałup krytych strzechą i drewnianych kościołów-cerkwi, przenosząc ich urok na płótno i papier. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu oraz członkiem Związku Artystów Plastyków oddziału w Poznaniu, Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Warszawie oraz członkiem klubu Pasja w Szczecinie.
Większość jego prac znajduje się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji, Kanadzie i na Cyprze, a także w obiektach użyteczności publicznej.

Witold Zakrzewski - malarz, grafik, społecznik.
Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecna ASP) na Wydziale Wychowania Plastycznego w roku 1986 oraz później na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w pracowni doc. Norberta Skupniewicza w 1988 roku. Prowadzi działalność projektową i uprawia malarstwo sztalugowe. W latach 2001-2005 pełnił funkcję prezesa Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2006 roku prezes Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EKOART. Kurator wielu wystaw, konsultant i kurator Galerii DigiTouch w Berlinie, współpracownik Domu Kultury Starówka w Warszawie, Członek Honorowy Fundacji ASP w Poznaniu, oznaczony oznaką Zasłużony Działacz Kultury (2004).

Małgorzata Zgoła edukację artystyczną rozpoczęła od Liceum Plastycznego w Poznaniu, które ukończyła w 1974 roku. Następnie kontynuowała naukę w poznańskiej ASP. Studia zakończyła obroną dyplomu w 1980 roku.
Wystawia od roku 1988. Stale fascynuje ją przyroda, architektura, akt kobiecy a od niedawna portrerty zwierząt, szczególnie koni.
Artystka miała osiem wystaw indywidualnych. Bierze udział w wielu prezentacjach zbiorowych na terenie Polski i Niemiec. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych na terenie kraju oraz w Niemczech i USA.

Jan Drewicz - malarz i opiekun grupy plastycznej "Communio Graphis".
Maluje od 1995 roku, kiedy przyłączył się do grupy plastycznej "Communio Graphis". Tam pod kierunkiem art. plast. Stefana Lisowskiego poznawał tajniki sztuki i doskonalił swoje umiejętności. Tworzy różnorodne obrazy, najchętniej portrety. Najczęściej są to prace olejne, akryle i pastele.
Od 2002 roku członek Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Pile. Obecnie pełni w nim funkcję prezesa Oddziału Mazowieckiego.Uczestniczy w wielu plenerach malarskich w kraju oraz na Słowacji. Od 2001 jako opiekun prowadzi zajęcia plastyczne z młodzieżą
i dorosłymi w pracowni "Communio Graphis".

POWRÓT

aktualizacja 12.12.2009

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK