"Dzieci na ¶więto Policji"

Galeria "Dwa ¦wiaty", Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
28 czerwca do 30 sierpnia 2006

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu od pocz±tku roku 2006 realizuje program prewencyjno-edukacyjny dla dzieci w wieku 8 - 15 lat, który finansowo wspierany jest przez Prezydenta Miasta Poznania. Wystawa "Dzieci na ¶więto Policji" prezentowana w Sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji pokazuje prace plastyczne dzieci podczas tych programów a realizowanych z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, m.in. Pana Grzegorza Majchrzaka - specjalisty od portretu pa mięciowego w KWP w Poznaniu, Pani Aliny Sowińskiej i Pana Pawła Kolendowicza - spotkanie z poznańskim Pyrkiem , z Panem Łukaszem Dembskimz Posterunku Wodnego i z policyjnym psem ratownikiem.

Zajecia plastyczne prowadz± arty¶ci plastycy zrzeszeni w Stowarzyszeniu:
Elżbieta Kmak, Zbigniew Okopski, Lucyna Lewandowska .

Koordynator programu:
Barbara Kubiak-Sobczak

POWRÓT

aktualizacja 07.09.2006

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK