Część druga wystawy "Raport 2007" - pastele, akwarele, jedwabie, fotografie

pod Honorowym Patronatem:
Wiceprezydenta Miasta Poznania oraz
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

12 marca 2008 do 30 kwietnia 2008

Galeria "Na strychu" Poznań, Wyspiańskiego 7.
Galeria czynna: wtorki, środy, czwartki g. 16 - 20
Organizator: Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu

RAPORT 2007 to artystyczna relacja z najważniejszych działań za ubiegły rok unikatowego w skali kraju Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wystawa, na którą składają się efekty sześciu rozmaitych projektów artystycznych została przygotowana z okazji rocznicy wyzwolenia Poznania i piątej rocznicy istnienia wymienionej wyżej organizacji.

Stowarzyszenie, o którym mowa działa niedługo, ale prężnie i z rozmachem. Zrzesza policjantów, emerytów i członków ich rodzin oraz znanych i mniej znanych, ale utalentowanych twórców cywilnych, i sympatyków kultury głównie z Poznania i Wielkopolski, lecz także z innych regionów kraju.
W 2007 roku zorganizowano 21 ekspozycji i 7 działań twórczych (5 plenerów i 2 warsztaty plastyczne). Natomiast w latach 2002 - 2007 urządzono aż 141 wystaw oraz 19 plenerów i warsztatów. Prace członków i sympatyków Stowarzyszenia regularnie były prezentowane we własnej galerii Na Strychu oraz w lokalach Green Way przy ul. Zeylanda 3 i Taczaka 2 (od końca ubiegłego roku). Ponadto okazjonalnie, specjalnie przygotowane wystawy pokazano m.in.
w: Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Zamku Książ, Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, Salonie Posnania, Urzędach Miejskim i Wojewódzkim w Poznaniu
oraz Komendach Policji:
w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Lublinie.

Wszystko to świadczy o niezwyczajnej aktywności niezwykłego Stowarzyszenia, które nie tylko, jak inne podobne organizacje, poprzez wystawy indywidualne i zbiorowe promuje i upow-szechnia kulturę, ale ma również kilka sprawdzonych ofert adresowanych do różnych grup odbiorców - emerytów, dzieci i młodzieży oraz lokalnych społeczności. Pierwszym, zagrożonych zmarginalizowaniem prezentuje interesujący sposób na życie, pokazuje w jaki sposób można będąc na emeryturze zagospodarować własny czas. Drugich "otwiera" na świat sztuki, pozwala na odkrycie własnego potencjału twórczego i wzmacnia wiarę we własne możliwości, czego - jak twierdzi Barbara Kubiak-Sobczak, znakomita organizatorka oraz dobry duch i siła napędowa STiSK - w przypadku dzieci i młodzieży nie sposób przecenić. Ponadto, jeśli jeszcze zajęcia odbywają się na terenie ośrodka szkolenia policji, jak miało to miejsce np. w Kiekrzu, podczas "Wakacji z artystą i prewencją kryminalną" w 2007 roku, to w na-turalny sposób budują się więzi międzyśrodowiskowe i okazuje się, że policjant to nie tylko osoba ścigająca przestępców i wypisująca mandaty, ale że są wśród nich również fascynujące osobowości - artyści i humaniści. W ten sposób zmienia się obraz policji na przyjazny człowiekowi. Warto dodać, iż przy okazji działań twórczych zawsze jest mowa o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, o odpowiedzialności karnej i prewencji kryminalnej. Ważną rolę w integracji międzypokoleniowej spełniają letnie plenery. Już pierwszy utwierdził ich organizatorkę, wymienioną Barbarę Kubiak-Sobczak, że nie należy robić osobnych plenerów dla dorosłych i dla dzieci, lecz wspólne, gdyż jedni uczą się od drugich i "tworzy się - jak to ujęła pani prezes - niezobowiązująca płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego". Okazuje się bowiem, że dzieci często oporne na zabiegi wychowawcze w sprawach sztuki potrafią bezkonfliktowo ułożyć się z dorosłymi. Trzeba wspomnieć o jeszcze jednej istotnej sprawie, a mianowicie, że wszystkie dotychczasowe działania odbyły się na terenie województwa wielkopolskiego. Znaczy to tyle, że członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury prezentują piękno swojej małej ojczyzny i promują własny region. Przy czym działając najczęściej w małych ośrodkach, niekiedy ubogich kulturowo, pokazują zapraszanemu do współpracy lokalnemu środowisku, w jaki sposób można rozbudzać zainteresowania, uczyć kontaktu ze sztuką oraz przekonują, że talenty są wszędzie.
W sztuce i związanych z nią poczynaniach najważniejsze są osobiste kontakty. STiSK w osobie jego animatorki i jednocześnie prezesa zdołał pozyskać do współpracy zdolnych artystów mających zarazem duże doświadczenie pedagogiczne: Bożenę Beim, Ilonę Filip-Bobrowską, Krzysztofa Jakubika, Annę Klimaszewską, Elżbietę Kmak i Lucynę Lewandowską. To między innymi oni w wielu młodych adeptach rozbudzili zainteresowanie sztuką oraz przyczynili się do wysokiego poziomu wystawianych prac.

I na koniec, kogo z okazji bogatej i różnorodnej wystawy w Poznańskiej Palmiarni wyróżniłbym? Przede wszystkim Barbarę Kubiak-Sobczak, animatorkę, artystkę i prezesa Stowarzyszenia za zaangażowanie i niespożytą energię, dzięki której pokonuje ona wszystkie przeciwności; następnie utalentowaną młodzież, a zwłaszcza uczniów Liceów Plastycznych z Poznania i Bydgoszczy. Ponadto rzeźbiarzy plenerowych - Andrzeja Bajkowskiego i Ryszarda Siejaka; tego drugiego również z tego względu, iż z dużym poświęceniem działa społecznie na rzecz Stowarzyszenia oraz Tomasza Jankowskiego autora dokumentacji fotograficznej wszystkich projektów.
Oglądając prace eksponowane na wystawie "Raport 2007" warto na chwilę oderwać się od kwestii artystyczno-estetycznych i pomyśleć o zasygnalizowanych w niniejszym wstępie pakietach adresowanych do rozmaitych grup odbiorców, dopiero bowiem wówczas będziemy w stanie w pełni uświadomić sobie jak duże znaczenie dla środowiska policyjno-cywilnego Poznania i Wielkopolski ma działalność Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury.

Andrzej Haegenbarth

POWRÓT

aktualizacja 16.03.2008

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK