"Raport 2007"

Nowy Tomyśl, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
wernisaż w dniu 30 września godz. 18

30 września do 15 paździenika 2008

RAPORT 2007 to artystyczna relacja z najważniejszych działań za ubiegły rok unikatowego w skali kraju Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wystawa, na którą składają się efekty sześciu rozmaitych projektów artystycznych została przygotowana z okazji rocznicy wyzwolenia Poznania i piątej rocznicy istnienia wymienionej wyżej organizacji.

Stowarzyszenie, o którym mowa działa niedługo, ale prężnie i z rozmachem. Zrzesza policjantów, emerytów i członków ich rodzin oraz znanych i mniej znanych, ale utalentowanych twórców cywilnych, i sympatyków kultury głównie z Poznania i Wielkopolski, lecz także z innych regionów kraju.
W 2007 roku zorganizowano 21 ekspozycji i 7 działań twórczych (5 plenerów i 2 warsztaty plastyczne). Natomiast w latach 2002 - 2007 urządzono aż 141 wystaw oraz 19 plenerów i warsztatów. Prace członków i sympatyków Stowarzyszenia regularnie były prezentowane we własnej galerii Na Strychu oraz w lokalach Green Way przy ul. Zeylanda 3 i Taczaka 2 (od końca ubiegłego roku). Ponadto okazjonalnie, specjalnie przygotowane wystawy pokazano m.in.
w: Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Zamku Książ, Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, Salonie Posnania, Urzędach Miejskim i Wojewódzkim w Poznaniu
oraz Komendach Policji:
w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Lublinie.

Uczestnicy wystawy:
Adam Gostyński
Ilona Filip-Bobrowska
Katarzyna Makowska
Anastazja Fietisowa B
arbara Kubiak-Sobczak
Ewa Rudnicka
Barbara Trawińska
Grażyna Gabryelewicz
Adam Mendala
Paweł Urbański
Jan Drewicz
Nela Nelip
Maria Mirońska-Filip
Danuta Grabowska
Agata Kowalska
Elżbieta Suszek
Magdalena Waszak
Mariola Gurgul
Marcin Bahrij
Elżbieta Kmak
Bożena Beim
Lucyna Lewandowska
Martyna Wędzicka
Urszula Nieborak
Paweł Powstański
Dariusz Jóźwiak
Sylwia Pietrowiak
Karolina Skrzypczak
Mariusz Strykowski
Marian Ozdowski

Wszystko to świadczy o niezwyczajnej aktywności niezwykłego Stowarzyszenia, które nie tylko, jak inne podobne organizacje, poprzez wystawy indywidualne i zbiorowe promuje i upow-szechnia kulturę, ale ma również kilka sprawdzonych ofert adresowanych do różnych grup odbiorców - emerytów, dzieci i młodzieży oraz lokalnych społeczności. Pierwszym, zagrożonych zmarginalizowaniem prezentuje interesujący sposób na życie, pokazuje w jaki sposób można będąc na emeryturze zagospodarować własny czas. Drugich "otwiera" na świat sztuki, pozwala na odkrycie własnego potencjału twórczego i wzmacnia wiarę we własne możliwości, czego - jak twierdzi Barbara Kubiak-Sobczak, znakomita organizatorka oraz dobry duch i siła napędowa STiSK - w przypadku dzieci i młodzieży nie sposób przecenić. Ponadto, jeśli jeszcze zajęcia odbywają się na terenie ośrodka szkolenia policji, jak miało to miejsce np. w Kiekrzu, podczas "Wakacji z artystą i prewencją kryminalną" w 2007 roku, to w na-turalny sposób budują się więzi międzyśrodowiskowe i okazuje się, że policjant to nie tylko osoba ścigająca przestępców i wypisująca mandaty, ale że są wśród nich również fascynujące osobowości - artyści i humaniści. W ten sposób zmienia się obraz policji na przyjazny człowiekowi. Warto dodać, iż przy okazji działań twórczych zawsze jest mowa o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, o odpowiedzialności karnej i prewencji kryminalnej. Ważną rolę w integracji międzypokoleniowej spełniają letnie plenery. Już pierwszy utwierdził ich organizatorkę, wymienioną Barbarę Kubiak-Sobczak, że nie należy robić osobnych plenerów dla dorosłych i dla dzieci, lecz wspólne, gdyż jedni uczą się od drugich i "tworzy się - jak to ujęła pani prezes - niezobowiązująca płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego". Okazuje się bowiem, że dzieci często oporne na zabiegi wychowawcze w sprawach sztuki potrafią bezkonfliktowo ułożyć się z dorosłymi. Trzeba wspomnieć o jeszcze jednej istotnej sprawie, a mianowicie, że wszystkie dotychczasowe działania odbyły się na terenie województwa wielkopolskiego. Znaczy to tyle, że członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury prezentują piękno swojej małej ojczyzny i promują własny region. Przy czym działając najczęściej w małych ośrodkach, niekiedy ubogich kulturowo, pokazują zapraszanemu do współpracy lokalnemu środowisku, w jaki sposób można rozbudzać zainteresowania, uczyć kontaktu ze sztuką oraz przekonują, że talenty są wszędzie.
W sztuce i związanych z nią poczynaniach najważniejsze są osobiste kontakty. STiSK w osobie jego animatorki i jednocześnie prezesa zdołał pozyskać do współpracy zdolnych artystów mających zarazem duże doświadczenie pedagogiczne: Bożenę Beim, Ilonę Filip-Bobrowską, Krzysztofa Jakubika, Annę Klimaszewską, Elżbietę Kmak i Lucynę Lewandowską. To między innymi oni w wielu młodych adeptach rozbudzili zainteresowanie sztuką oraz przyczynili się do wysokiego poziomu wystawianych prac.

I na koniec, kogo z okazji bogatej i różnorodnej wystawy w Poznańskiej Palmiarni wyróżniłbym? Przede wszystkim Barbarę Kubiak-Sobczak, animatorkę, artystkę i prezesa Stowarzyszenia za zaangażowanie i niespożytą energię, dzięki której pokonuje ona wszystkie przeciwności; następnie utalentowaną młodzież, a zwłaszcza uczniów Liceów Plastycznych z Poznania i Bydgoszczy. Ponadto rzeźbiarzy plenerowych - Andrzeja Bajkowskiego i Ryszarda Siejaka; tego drugiego również z tego względu, iż z dużym poświęceniem działa społecznie na rzecz Stowarzyszenia oraz Tomasza Jankowskiego autora dokumentacji fotograficznej wszystkich projektów.
Oglądając prace eksponowane na wystawie "Raport 2007" warto na chwilę oderwać się od kwestii artystyczno-estetycznych i pomyśleć o zasygnalizowanych w niniejszym wstępie pakietach adresowanych do rozmaitych grup odbiorców, dopiero bowiem wówczas będziemy w stanie w pełni uświadomić sobie jak duże znaczenie dla środowiska policyjno-cywilnego Poznania i Wielkopolski ma działalność Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury.

Andrzej HaegenbarthPOWRÓT

 
aktualizacja 19.10.2008

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK