"Raport nr 3/2009"

przegląd dorobku działań twórczych STiSK w 2009 roku.
Patronat Honorowy:
Wojewoda Wielkopolski.
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
25 luty - 12 marca 2010
Wernisaż: 25.II godz. 14, Hol Główny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

Raport nr 3/09 jest relacją artystycznych dokonań roku 2009 Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Spośród ubiegłorocznych poczynań Stowarzyszenia zwracam uwagę na dwa działania i dwie wystawy, które odbiły się szerokim echem. Pierwsze działanie to plenery międzypokoleniowe (Plener dla dorosłych i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt. "Wakacje z artystą"). Podczas tych spotkań jedni uczą się od drugich i jak to kiedyś stwierdziła prezes Barbara Kubiak-Sobczak "tworzy się niezobowiązująca płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego". Dzieci często niechętne na zabiegi wychowawcze w sprawach sztuki potrafią bezkonfliktowo ułożyć się z dorosłymi. Dobre relacje skutkują zaangażowaniem młodzieży w pracę twórczą i podejmowane działania. Najlepsi dostają się na wyższe uczelnie plastyczne, a pozostali poprzez plastykę, uczestniczą w popularyzacji przesłania ochrony przed patologiami. Temu przesłaniu sprzyjają sprawdzone i kontynuowane warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. "Wakacje z artystą i prewencją kryminalną" realizowane w Kiekrzu, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. To drugie z akcentowanych przeze mnie działań. Ubiegłoroczna edycja tej imprezy miała hasło "Narkotykom, alkoholowi, przemocy - mówimy NIE".

Jeśli chodzi o wystawy, to wymieniam "Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego" oraz udział członków Stowarzyszenia w listopadowej Międzynarodowej Wystawie PoliceArt'09. "Policja w malarstwie, grafice i rysunku" w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pierwsza z wymienionych ekspozycji zrealizowana pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starosty Poznańskiego, to inicjatywa i zarazem duże osiągnięcie artystyczno-organizacyjne Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury. Wystawa po raz pierwszy została pokazana na przełomie listopada i grudnia ubr. w siedzibie Starosty, obecnie, wraz z innymi pracami w ramach Raportu nr 3, jest eksponowana w holu Urzędu Wojewódzkiego. "Pałace." będą mogli obejrzeć również mieszkańcy miejscowości, w których znajdują się obiekty namalowane przez artystów, zamieszczone w katalogu i kalendarzu. Ten szeroko prezentowany projekt inspiruje wielorakie zainteresowania odbiorców - konkretnymi obiektami, historią ich najbliższego otoczenia oraz w szerszym wymiarze - zabytkami, sztuką i kulturą swojego regionu, swojej małej ojczyzny.

Natomiast udział członków Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w PoliceArt'09 miał znaczenie dwojakie. Po pierwsze - zaprezentowali oni duży potencjał poznańskiego, unikatowego w skali kraju Stowarzyszenia a po wtóre - 43 artystów przekazując na cele charytatywne 49 prac pospieszyło z pomocą podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą". Poznańskie Stowarzyszenie współpracuje również z innymi organizacjami pożytku publicznego np. ze Stowarzyszeniem Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie.

Wszystko to, o czym pokrótce wspomniałem, a co szerzej odnotowano w katalogu, nie zostałoby zrealizowane bez udziału obdarzonej talentami organizacyjnymi i twórczymi prezes Barbary Kubiak-Sobczak, pomysłodawczyni i realizatorki niemal wszystkich działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury.

Na zakończenie życzyć mi wypada Pani Prezes i twórcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu dalszej aktywności i sukcesów w pracy na rzecz własnego środowiska, a tym samym dla dobra Poznania i Wielkopolski.

Andrzej Haegenbarth

Wystawa pokazuje prace wykonane podczas programów realizowanych w 2009 roku:
Florencja 2009
Ryszard Siejak, Panorama Florencja, foto Ryszard Siejak, Panorama Florencja, foto
Bożena Fibik-Beim, olej 50/60Bożena Fibik-Beim, olej 50/60

Jabłeczna 2009
Barbara Aleksanderska, Wędrówka, olejBarbara Aleksanderska, Wędrówka, olej
Jadwiga Pawelczak, fotoJadwiga Pawelczak, foto

Kolobrzeg - Interfolk 2009
Mariola Gurgul, Port jachtowy, olej, 38/61 Mariola Gurgul, Port jachtowy, olej, 38/61
Stanisław Kasprzyk, Molo, olej, 38/61Stanisław Kasprzyk, Molo, olej, 38/61

Kiekrz - warsztaty dla dzieci
Bernadeta Kuraś, lat 16Bernadeta Kuraś, lat 16
Krystian Walczak, lat 11 Krystian Walczak, lat 11
Damian Bednarski, lat 13Damian Bednarski, lat 13
Patryk Skalski, lat 14Patryk Skalski, lat 14

Lusowo
Zbigiew Okopski, Lato w Lusowie, olej, 50/60Anna Klimaszewska, Dyskretny Anioł, olej
Anastazja Fietisowa, Kościół w Lusowie, olej, 40/30Anastazja Fietisowa, Kościół w Lusowie, olej, 40/30

Lusowo - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Michalina Szymczak, Wędkarz, olej, 50/60Michalina Szymczak, Wędkarz, olej, 50/60
Urszula Kubiak, Źdźbła, akryl, 24/33Urszula Kubiak, Źdźbła, akryl, 24/33
Paulina Biegańska, lat 15, Strach, Aktyl, 30/40Paulina Biegańska, lat 15, Strach, Aktyl, 30/40
Hania Konopka, lat 10, łąka, akryl, 30/40Hania Konopka, lat 10, łąka, akryl, 30/40

PoliceArt
Jerzy Oplustil, Park w Hrubieszowie, olej, 55/46Jerzy Oplustil, Park w Hrubieszowie, olej, 55/46
Elżbieta Suszek, Po ćwiczeniach, olej, 70/50 Elżbieta Suszek, Po ćwiczeniach, olej, 70/50

Pałace, dwory i kościoły
Elżbieta Kmak, Dwór Skrzynki, olej, 70/60 Elżbieta Kmak, Dwór Skrzynki, olej, 70/60
Ryszard Pozdrowicz, Zabytkowy Kościół pw Św Krzyża w buku, olej, 50/60Ryszard Pozdrowicz, Zabytkowy Kościół pw Św Krzyża w buku, olej, 50/60
Adam Mendala, Pała w Sapowicach, olej, 60/70Adam Mendala, Pała w Sapowicach, olej, 60/70

Wernisaż:

POWRÓT

aktualizacja 11.04.2010

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK