Malowane w Rewalu

efekty warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży.
Galeria Pod Arkadami (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 ) Poznań, Droga Dębińska 21

6-27 stycznia 2011
Finisaż w dniu, 27 stycznia, godz.15 .
Po zakończeniu rodzice i dzieci proszone s± o odbiór prac plastycznych

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu od kilku lat organizuje wakacyjne programy artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Program zatytułowany "wakacje z artysta", w 2010 roku został zrealizowany w Rewalu wspólnie z Zarz±dem Wojewódzkim Zwi±zku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu. W warsztatach artystycznych udział wzięło 27. dzieci w wieku od 4-16 lat. Dzieci uczyły się różnych technik plastycznych pod kierunkiem pani Bożeny Fibik-Beim, Elżbiety Kmak, Aldony Karcz, Barbary Kubiak-Sobczak.

Na dzisiejszej prezentacji zwracaj± uwagę prace wykonane w pasteli suchej oraz w akrylu z cyklu "Moja rodzina" oraz "¦wiat zabawek".

Barbara Kubiak-Sobczak
Prezes STiSK

POWRÓT

aktualizacja 19.03.2011

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK