"Fotografie w sepii"

organizator: Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu
aranżacja wystawy: Barbara Kubiak - Sobczak
redakcja i opracowanie folderu: Barbara Kubiak - Sobczak, foto: Tomasz Jankowski

Tomasz Licheniak.
Rocznik 1969. Waga. Wielkopolanin.
Detektyw w stopniu st. aspiranta. W Policji pracuje od 15 lat. Wykształcenie średnie, technik mechanik obróbki skrawaniem. Był dzielnicowym, dochodzeniowcem a obecnie studiuje na III roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Obecnie pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie.
Swoje zainteresowania plastyczne skupia na fotografii. Utrwala na kliszy ludzi, dokumentuje umykające życie, przemijanie czasu. Autora wystawy interesuje fonografia przyrodnicza, statyczna, co pozwala mu odpowiednio nastawiać parametry aparatu i fotografować szczegóły. Eksperymentuje, wykonując zdjęcia nocne , w nietypowych warunkach. Lubi fotografie czarno białe.
Swoje prace publikował w magazynie fotograficznym " fotografujemy sami" w 1995 roku.
Uczestnik pleneru malarsko-fotograficznego w Skokach, w czerwcu 2003 roku.
Podczas tej wystawy prezentuje fotografie uczestników tego pleneru w technice czarno-białej. Negatywy zostały opracowane w Pracowni Fotograficznej KWPO w Poznaniu przez kom. Sławomira Mazurczaka.
W internetowym wydaniu wystawy prezentujemy wyłącznie prace dokumentujące plenery zimowe.

Kontakt z autorem:
Gniezno
Tel.506 398 932

Wystawy Tomasza Licheniaka:
1995
Magazyn Fotograficzny
2002
Galeria Sztuki, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
2003
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wystawa pt "Ku Europie"
przegląd twórczości środowiska policyjnego
Inauguracja Roku Kulturalnego w Policji

POWRÓT

aktualizacja 18.12.2005

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK