Ogólnopolski Plener Malarsko-Fotograficzny środowiska policyjnego
"Pod Koziołkami" Skoki, 11 - 22 czerwca 2003

Adamiak Grzegorz Szczytno Pracownik cywilny, nieetatowy szef Domu Kultury w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zawodowy artysta - plastyk. Zainteresowania artystyczne: rzeźba, jazz, malarstwo olejne, pastele, akwarele. Uczestnik wielu plenerów m.in. w Złotym Potoku, Międzyzdrojach, Świnoujściu, Szczytnie, Hadlach Szklarskich. Animator i organiozator kultury i wystaw w policyjnym środowisku Szczytna. Bohater wielu wystaw indywidualnych: 1994 , 1997- "Bielska Jesień" w Biurze Wystaw Artystycznych w Bielsku - Białej, 1966 - Międzynarodowe Sympozjum Wind Fest Alte Brenerai Arkadiene Schonnfeld, Niemcy, 1998 -XVII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Bileńki Krystyna Lublin Nadkomisarz Policji. Absolwentka Wydziału Prawa i Adnministracji UMCS w Rzeszowie. Funkcjonariuszka KWP w Rzeszowie.Malarstwem zajmuje się od 1986 roku, maluje głównie pejzaże, kwiaty i martwą naturę. Stosowane techniki to malarstwo olejne, pastel, rysunek tuszem. Uczestniczka wielu plenerów resortowych i środowiskowych, 4 wystawy indywidualne - w Rzeszowie, kilkanaście poplenerowych i zbiorowych m.in. w Opolu Lubelskim - 1988, BWA w Krośnie - 1987, w Galerii "Brama Królewska" w Szczecinie i GOK w Prudniku w 1989, na Zamku w Niedzicy, Klubie Krakowskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie w 1996 r,. w KGP w Warszawie, KWP w Gorzzowie Wlkp. w 2000 r, w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim., zrzeszona w Amatorskim Klubie Plastyków Nieprofesjonalnych w Lublinie. Wyróżniona przez Komendamta Woj. Policji w Krośnie w 1987 r. oraz przez Towarzystwo d/w z Narkomanią w Koszalinie w 1988 r.

Czajkowski Arkadiusz Poznań Policjant KMP w Poznaniu od 1994 roku, w stopniu aspiranta. Malarz, jazzman, kompozytor. Wyksztalcenie średnie, założyciel zespołu "Red horses".Malarstwem interesuje się od 1986 roku. Maluje temperami, farbami olejnymi, wykonuje kolaże, rysunek w suchej i tłustej pasteli. Tematy jego prac są abstrakcyjne i tajemnicze a obrazy nie do konca wypowiedziane. Często szuka inspiracji do malowania w komponowanej przez siebie muzyce. Pierwszy raz prezentował swoje prace w albumie KGP "Pasje", uczestniczył w jednym plenerze w 2003 r. w Skokach, uczestnik zbiorowej wystawy "Dwa Światy" w WUW w Poznaniu w 2002 r. Przygotowuje na m-c październik 2003 r. pierwszą wystawę indywidualną

Metryki uczestników:
1. Grzegorz Adamiak, Szczytno
2. Krystyna Bileńki, Rzeszów
3. Arkadiusz Czajkowski, Poznań
4. Zbigniew Dziwosz, Warszawa
5. Zbigniew Gałęcki, Toruń
6. Tomasz Jankowski, Konin
7. Barbara Kubiak-Sobczak
8. Marek J. Lewandowski, Września
9. Lucyna Lewandowska, Września
10. Tomasz Licheniak, Gniezno
11. Sławomir Mikawoz, Lublin
12. Janusz Maśnik, Warszawa
13. Teresa Maśnik, Warszawa
14. Nela Nelip, Katowice
15. Marian Ozdowski, Kalisz
16. Jerzy Oplustil, Łódź
17. Ryszard Pozdrowicz, Nowy Tomyśl
18. Janusz Rapkiwicz, Szczecin
19. Ewa Rudnicka, Piła
20. Ryszard Siejak, Poznań
21. Tasuł, Kraków
22. Benedykt Żyto, Leszno
23. Wacław Kubski, Piła


Organizator:
Wielkopolski Komendant Policji, insp. Heryk Tusiński
Współorganizator:
Fundacja Asekuracja w Poznaniu
Patronat Honorowy:
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Prof. Wojciech Muller
Komisarz pleneru:
Podinsp. Barbara Kubiak-Sobczak
Plener zorganizowano przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Dziwosz Zbigniew Warszawa Emerytowany kapitan Policji.Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej, prawnik. Mieszka w Warszawie. W latach 1985 - 1990 był etatowym pracownikiem Wydziały Kultury Departamentu Szkolenia KGP w Warszawie. Posiada tymczasowe zaświadczenie profesjonalne z Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie malarstwa- obecnie tylko uczestnik. Wydał 4 albumiki rysunku w tuszu. Nagrody - Zasłużony działacz Kultury, Złota Odznaka dla zasłużnonych dla woj. Legnickiego. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych na terenie Polski. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą oraz w Muzeum w Świnoujściu .Członek TAPB i Stowarzyszenia Marynistów Polskich, gdzie pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego. Laureat podziekowania Gminy Bemowa za działalność charytatywną na rzecz Owsiaka. Członek Towarzystwa Artystów Plastyków Bemowa.

POWRÓT
Zobacz ZDJĘCIA z pleneru.

Gałęcki Zbigniew Toruń Policjant Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Asp.sztab. zatrudniony w sekcji informatyki. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Zainteresowania plastyczne to malarstwo olejne i grafika. Pejzażysta. Uczestnik kilkunastu malarskich plenerów resortowych w Unieściu, Międzyzdrojach, Gębicach, w Głuchołazach. Autor kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych w jednostkach policyjnych i środowisku cywilnym. Prace jego znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Malował obrazy które stanowiły upominki dla policjantów nielmieckich, holenderskich i austriackich.

Jankowski Tomasz Konin Policjant KWP w Poznaniu, wykonujący służbę w Koninie. Sierżant sztabowy. Fotografik i poeta. Fotografią zajmuje się od 30 lat. Przedmiotem jego zainteresowań są motywy roślinne. Do wielu fotografii pisze własne poetyczne teksty, najchętniej o ukochanych kwiatach, które są dla niego symbolem piękna i niepowtarzalniości.Wydawca. Własnym nakładem wydał 2 tomy poezji ilustrowane jego własnymi fotografiami. Wykonuje też ilustracje do książek, projektuje okładki oraz szatę graficzną.Autor wielu spotkań autorskich i wystaw fotogramów. Od stycznia 2003 r, członek założyciel Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w KWP w Poznaniu.

Kubiak-Sobczak Barbara Poznań Podinsp. Policji, od zawsze i do końca swej kariery zawodowej kierownik Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego UAM w Poznaniu. Pedagog. Od 10 lat uczestniczka pracowni gobelinu artystycnznego CK "Zamek" w Poznaniu. Wykonuje tkaniny klasyczną techniką gobelinową z wełny, sizalu, kory, sznurka i papieru. Łączy wiklinę, materiały naturalne z korą i drutem.Ostatnio podejmuje się wykonania tkanin przestrzennych. Zafascynowana architekturą miasta Poznania, wykonała cykl dwubarwnych gobelinów pt "Poznań - moje miasto", które prezentowała na wystawie zbiorowej "Dwa Światy" w 2002 roku w WUW. Równowagi szuka w bliskości z naturą, komponuje własny ogród, dzieli je parawanami z wikliny. Od 2002 roku podjęła pierwsze próby malarstwa olejnego i pastelami, które zaprezentowała na indywidualnej wystawie w lutym 2003 roku w KWP w Poznaniu i w WUW.Od letnich plenerów w 2003 r. konkretnie od Skoków próbuje malować w plenerze pokonując trudności perspektywy, cienia i kompozycji.
Uczestniczka 19 plenerów wikliniarsko-tkackich i malarskich, warsztatów artystycznych, 6 konkursów ogólnopolskich, laureatka 4 nagród i wyróżnień, wielu wystaw zbiorowych i poplenerowych oraz 1 w Muzeum Regionalnym we Wrześni. Poza własną twórczością artystyczną i pracą zawodową w Policyjnej Izbie Dziecka, od kilku lat inicjuje różne działania twórcze w środowisku policyjnym i cywilnym, organizuje warsztaty dla dzieci i dorosłych, plenery i wystawy. Od 2002roku jest animatorem życia kulturalnego w KWP, organizuje promocje i indywidualne wystawy twórców z wielkopolskiego środowiska policyjnego dla tego i cywilnego środowiska. Jest inicjatorem powołania do życia i przewodniczącą Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w KWP w Poznaniu.

POWRÓT
Zobacz ZDJĘCIA z pleneru.

Lewandowski Marek Września Asp.sztab. Policjant w KPP Września - technik kryminalistyki. Ukończył szkołę o profilu ogólnokształcącym. Był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Preferuje w swej twórczości malarstwo olejne. Wykonuje z sukcesem grafiki i rysunki. Stosuje różnorodne techniki od klasycznych do eksperymentalnych. Jego prace są utrzymane w jasnych, świetlistych barwach. Maluje krajobrazy, architekturę, abstrakcje. Uczestnik 17 wystaw zbiorowych, 2 wystaw indywidualnych, w tym w Muzeum Regionalnym we Wrześni, 10 plenerów, 2 konkursów ogólnopolskich. Laureat wyróżnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w 1987 roku za projekt plakatu. Wrażliwy, utalentowany, płodny artysta.

Lewandowska Lucyna Września Żona policjanta, córka ogrodnika, fanka życia na wsi. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu. Nauczycielka. Pracuje w Szkole Podstawowej we Wrześni.
Inspiracją jej twórczości jest przyroda i ona stanowi główny temat jej prac malarskich i delikatnych rysunków. Wykonuje grafiki, a jej ulubioną formą artystycznej wypowiedzi jest rysunek piórkiem i węglem. Stosuje też ołówek, tusz, kredkę. Wrażliwa, uzdolniona artystka, znakomity pedagog. Jej uczniowie od wielu lat uczetniczą w różnorodnych ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wielokrotnie nagradzana przez władze miejskie i oświatowe za znakomite przygotowanie młodzieży do konkursów oraz scenografie jej autorstwa do przedstawień, imprez i innych działań twrczych w środowisku.

Licheniak Tomasz Witkowo Policjant w stopniu aspiranta. W Policji pracuje od 14 lat. Wykształcenie średnie - technik mechanik obróbki skrawaniem. Był dzielnicowym, dochodzeniowcem a obecnie studiuje w Szkole Oficerskiej Policji w Szczytnie.
Jego zainteresowania artystyczne to fotografia. Fotografuje ludzi, dokumentuje umykające życie, przemijanie czasu. Interesuje go fotografia przyrodnicza, statyczna , co pozwala mu odpowiednio nastawić parametry aparatu i fotografować szczegóły np. kwiaty. Eksperymentuje np. wykonując zdjęcia nocne, w nietypowych warunkach. Lubi fotografie czarno-białe, bowiem uważa, że ta technika oddaje najbardziej wiernie to, co autor chce pokazać. Publikował swoje zdjęcia w magazynie fotograficznym w dziale "fotografujemy sami" w 1995 roku. Był autorem wystawy w Galerii Sztuki WSP w Szczytnie pt."Rozejrzyj się" i dzieki informacji w Gazecie Policyjnej o tej wystawie, znalazł się w zainteresowaniu animatora kultury w KWP, podinsp. Barbary Kubiak-Sobczak. Przyjął zaproszenie do udziału w plenerze. Po opracowaniu wielu negatywów wykonanych w technice czarno-białej, będzie miał zorganizowaną indywidualną wystawę fotograficzną pt'"Plener malarski w Skokach w fotografii" Tata małego Dawida, krótkotrwałego uczestnika pleneru.

Mikawoz Sławomir Lublin Komisarz Policji, zatrudniony jako specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym w KWP w Lublinie. Ekspert od odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów.Wykształcony plastyk. W latach 1982 - 1987 uprawiał głównie rzeźbę, malarstwo, rysunek.Obecnie skupia się w swej działalności artystycznej na rysunku i malarstwie. Stosowane techniki to akwarela, sucha pastel.Ulubionym tematem jest portretowanie osób w krzywym zwierciadle, wykonuje karykatury wielu osób.W czasie wystawy prezentowana jest galeria karykatur uczestników pleneru malarskiego w Skokach. Interesuje się muzyką poważną, sam jest młodym, pogodnym człowiekiem.
Autor wielu wystaw m.in. w galerii "Pod Strzechą" w Lublinie w 1985 r. gdzie prezentował malarstwo olejne, pubie "U szewca" w 2002 r. - kolekcja karykatur, w Zajeździće "Nad Wieprzem" w 2002 r - również karykatury, w galerii autorskiej w Lublinie. Aktywny uczestnik wielu plenerów policyjnych, ostatni w 2003 r. w Janowie Lubelskim i Skokach. Od stycznia 2003 r.Prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Lubelskiego Środowiska Policyjnego.

Maśnik Janusz Warszawa Warszawiak. Od 1989 roku emerytowany funkcjonariusz Komendy Stołecznej MO w Warszawie. Był oficerem dyżurnym w stopniu sierżanta sztabowego.Wykształcenie średnie, administracyjo-społeczne. Malarstwem interesował się od najmłodsczych lat, a od 1968 roku maluje "poważnie", stosując technikę malarstwa olejnego, akwarelowego i pastalami. Aktywny działacz stołecznego ruchu artystycznego w środowisku zawodowym w KGP i . Należy do Grupy Piaseczna, jest członkiem Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków i Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Odznaczony Odznaką Ministrerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej "Zasłużony Pracownik Morza". Od trzech lat jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynistów Polskich.Bierze czynny udział w plenerach środowiskowych, resortowych, centralnych akcjach artystycznych organizowanych przez KGP - często jako instruktor malarstwa, uczestnik licznych wystaw zbiorowych, autor 30 indywidualnych. Tytan pracy. Jego prace znajduja się w zbiorach prywatnych, instytucjach państwowych w kraju i za granicą.

POWRÓT
Zobacz ZDJĘCIA z pleneru.

Maśnik Teresa Warszawa Zona emeryta policyjnego. Z zawodu technik galanterii skórznej i tworzyw sztucznych. Obecnie rencistka. Malarstwem olejnym zajmuje się od 7 lat
Jest członkiem Grupy Plastycznej Piaseczna, uczystniczyła wspólnie z nimi w kilku plenerach oraz wystawach poplenerowych..Uczestniczka 3 Centralnych Artystycznych Akcji Letnich organizowanych przez KGP w Warszawie. Prace powstałe na plenerach znajdują się w zbiorach prywatnych. Jej nauczycielem był i nadal jest mąż - malarz. Babcia jedynego, 10 -letniego wnuka Maćka.

Nelip Nela Katowice Absolwentka Politechniki Sląskiej w Gliwicach Wydziału Architektury. Od 1978 roku tworzy w zakresie malarstwa i rysunku. Jej obrazy są pełne światła, koloru, życia. Pełne ekspresji, jak ona sama. Uczestniczka 8 wystaw indywidualnych, w Muzeunm w Sławkowie, w Pałacu w Bedzinie i Pałacu Młodzieży w Katowicach. Wielokrotnie ( 30 razy) brała udział w wystawach zbiorowych i poplenerowych, m.in. w CK" Zamek" w Poznaniu - wystawa malujacych architektów, w Ożarowie, Lubaszu, Kazimierzu n/Wisłą, Tarnobrzegu itd. Brała udział w I i II Biennale Miniatury w Pińczowie, gdzie uzyskała wyróżnienie i nagrodę. Jest wiceprezesem Związku Plastyków i Prezesem Delegatury Śląskiej.

Ozdowski Marian Kalisz Emerytowany podpułkownik. W resorcie Spraw Wewnetrznych przepracował 30 lat. Absolwent Wydziału Administracyjno-Prawnego UAM w Poznaniu. Maluje od ponad 40 lat. Jego twórczość cechuje różnorodność i wielorakość technik. Preferuje malarstwo olejne. Ulubione tematy: pejzaże, martwe natury, kwiaty i architektura. Chętnie maluje zabytki Kalisza w którym mieszka.
Namalował ponad 1400 obrazów, które znajdują się w wielu zakładach pracy, w kolekcjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Uczesniczył w wielu plenerach resortowych i cywilnych a jego prace prezentowane były na 45 wystawach indywidualnych.. Jest wice przewodniczącym Grupy Twórców przy Towarzystwie Miłosników Kalisza, współzałożyciel Galerii "Wieża Ciśnień" w Kaliszu. Aktywny uczestnik i działacz amatorskiego ruchu artystycznego w resorcie spraw wewnętrzych.

Oplustil Jerzy Łódź Podinspektor Policji KWP w Łodzi . W resorcie pracuje od 1983 roku. Wyksztalcenie wyższe wojskowe, inżynier. Zainteresowania plastyczne przejawiał od najmłodszych lat.Uprawia malarstwo olejne i w pasteli, wykonuje tez linoryty. Inspiruje go przyroda, podróże.Wielokrotnie wystawiał swoje prace, m.in. w jednostkach wojskowych, WAM w Łodzi, w KWP w Łodzi, Sieradzu Cieplicach.Uczestnik 2 plenerów resortowych i wystaw poplenerowych.

Pozdrowicz Ryszard Nowy Tomyśl Od 1996 roku emeryt policyjny. Służbę pełnił w Komendzie Rejonowej w Nowym Tomyślu, gdzie nadal mieszka. Z zawodu jest szlifierzem narzędzi chirurgicznych. Maluje od 30 lat, głownie obrazy olejne. Wykonuje też grafiki, pastele,rysunki. Ulubione tematy to kwiaty, pejzaże, tematyka wiejska. Lubi przenosić na płótno nastrój dawnych dworków . Uprawia malarstwo realistyczne. Namalował ok. 300 obrazów w różnych technikach, a jego prace znajduja się w zbiorach prywatnych, gmachach użytecznosci publicznej w Polsce, Niemczech i Holandii. Od kilku lat rzeżbi również w drewnie, wykonuje repliki starych zegarów. Aktywny uczestnik ogólnopolskiego amatorskiego ruchu artystycznego środowiska policyjnego. Brał udział w 14 plenerach malarskich., autor 9 wystaw indywidualnych, 11 wystaw poplenerowych i 28 zbiorowych.Uprawia malarstwo tradycyjne.

Rapkiewicz Janusz Szczecin Sierż sztab. Kieruje Zespołem Upowszechniania i Promocji Kultury Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie. Od 1984 roku jest Prezesem Klubu Twórców "Pasja" w KWP w Szczecinie.Twórczością artystyczną zajmuje się od 33 lat.W malarstwie stosuje olej, akwarelę, temperę, grafikę, rysunek i pastel. Interesuje się też fotografią i rzeźbą. Łącznie wykonał ponad 1100 prac, uczestniczył w kilkudziesięciu plenerach malarskich i artystycznyych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Hiszpani, Dani i Egipcie. Jest uczestnikiem wieu wystaw i prezentacji zbiorowych oraz wystaw indywidualnych.Laureat nagród i wyróżnień w konkursach resortowych, krajowych i międzynarodowych.. Jest inicjatorem Zachodniopomorskich Spotkań Artystycznych "Błękitny Gryf"w resortowym środowisku policyjnym w Szczecinie- jest ich animatorem, organizatorem, komisarzem organizacyjnym i artystycznym plenerów. Organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe , w 2000, 2001 był kwatermistrzem Centralnej Artystycznej Akcji Letniej MSWiA organizowanej przez KGP. Jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury.

POWRÓT
Zobacz ZDJĘCIA z pleneru.

Rudnicka Ewa Piła Pracownik na etacie cywilnym urzędnika w KWP w Poznaniu, zatrudniona od 3 lat w Zamiejscowym Zespole Wydziału Prezydialnego w Pile. Wcześniej, przez 17 lat pracowała w jednostce wojskowej w Pile. Żona oficera Policji. Matka dorosłej córki i syna.
Z zawodu kreślarz techniczny. Chciała zostać plastykiem, ale przez wiekszość życia zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci. W tym czasie wykonywała dzieła sztuki, ale z włóczki. Przez dwa lata uczyła się malarstwa w Domu Kultury w Pile w pracowni malarstwa. Ulubiona technika to malarstwo olejne , akwarela i pastele.Tematy jakie podejmuje w swoich pracach to krajobrazy, kwiaty i zwierzęta. Próbowała też malować na szkle. Po raz pierwszy swe prace prezentowała w 2000 r. w ogólnopolskim albumie wydanym przez Komendę Główną Policji, pt. "Pasje", nastepnie na wystawie zbiorowej "Dwa Swiaty" w 2002 r. w WUW w Poznaniu. Od 2002 roku uczestniczka plenerów malarskich - resortowtych w Unieściu i Skokach. Członek Założyciel Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w KWP w Poznaniu. W listopadzie 2003 r. będzie autorką pierwszej wystawy indywidualnej w Galerii "Dwa Światy" w KWP w Poznaniu i WUW.

Siejak Ryszard Poznań Policjant Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu. W stopniu st. asp. rzeźbiarz, sportowiec, początkujący malarz. Posiada wykształcemnie średnie - techniczne .Od dziecka przejawiał zdolności manualne i techniczne. Interesował się sztuka ludową i rękodziełem. Jego pierwszym nauczycielem był ojciec. W młodości aktywny , lekkoatleta. Biegał wyczynowo, był medalistą Mistrzostw Polski Juniorów. Sztuką nigdy nie zajmował się profesjonalnie. Rzeżbi, jak mówi jego pasją jest struganie w drewnie. W jego dorobku znajdują się też prace tkane z wełny, obrazy malowane szpachlą, rzeźby w drewnie i korze topoli. Pierwszy raz swoje prace zaprezentował w oglnopolskim albumie "Pasje" wydane w 2000 r. przez KGP. Od tego czasu czynnie uczestniczy w amatorskim ruchu artystycznym środowiska policyjnego, bierze udział w plenerach, wystawach zbiorowych. W 2003 roku był autorem wystawy indywidualnej w KWP w Poznaniu i WUW wspólnie z drugim rzeźbiarzem w wystawie zatytułowanej Ptaszania Ryszarda Siejaka i Modraszki Mirosława Boronia. Jest aktywnym członkiem założycielem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w KWP w Poznaniu.

Tasuł Kraków Od 2000 roku jest emerytem. Z wykształcenia jest archeologiem, z umiejętności i zamiłowania artystą. Jest wielbicielem Bieszczad, spędza tam wiele czasu i tropi zagubione w chaszczach cerkiewki. Jego ulubiona technika to przede wszystkim rysunek piórkiem i tuszem. Wykonał setki kapliczek i cerkiewek, o których potrafi godzinami opowiadać. Poeta. Pisze wierszowane teksty przy róznych okazjach i na różne tematy. Gawędziarz i świetny interpretator dowcipów. Autor kilkunastu plenerów ogólnopolskich, wielu wystaw.

Żyto Benedykt Leszno Emerytowany Komendamt Miejski w Lesznie. Wykształcenie średnie, ekonomiczne. Przedmiotem jego zainteresowań jest malarstwo pejzażowe w technikach olejnych i akwarelach, drzeworyt o tematyce muzycznej a także linoryt ukazujący porzyrodę, łowiectwo, architekturę.
Artysta zadziwia wysokim poziomem i jednorodnościa wypracowanego własnego stylu. Jego obrazy to jasna paleta barw, pełne impresjonistycznego światła. W grafice zaś zadziwia finezją linii, umiejętnością wydobycia formy, od czystej bieli aż po głęboką czerń. Grafiki to głównie postaci w ruchu, świetnie narysowame, pełne ekspresji. Jest autorem 5 teczek grafik w technice linorytu o tematyce przyrodniczo-łowieckiej. Jego prace znajdują się m. in. w Szwecji, Anglii, USA, Czechach, w Niemczech..Autor 12 wystaw indywidualnych. m.in. 2 w Niemczech, 2 w Muzeum Okręgowym w Lesznie. W ogólnopolskim Konkursie na drzeworyt cztery razy uzyskał I nagrodę. Był laureatem pierwszych miejsc w konkursach "Eko" i Woj. Przeglądach Plastycznych w Lesznie. Nagradzany w konkursach w Krakowie i w Skierniewicach.Uczestnik wielu plenerów w Polsce, Holandii, w Czechach. Za wybitne osiągnięcia w kultywowaniu kultury i tradycji łowieckiej został uhonorowany medalem Sw.Huberta.We wrzęśniu będzie prezentował swoje malarstwo olejne i linoryty w Muzeum Regionalnym we Wrześni.

Kubski Wacław Piła Emerytowany oficer Wojska Polskiego, lotnik pilskiego pułku lotniczego. Obecnie Prezez Zarządu Głównego Związku Plastyków Polskich z siedzibą w Pile. Artysta plastyk. Preferuje malarstwo olejne. Organizator kilkudziesięciu plenerów malarskich, wystaw zbiorowych i indywidualnych profesjonalnych plastyków i członków ZAP. Autor wystaw indywidualnych. Oryginał i barwna postać w artystycznym świecie.

POWRÓT
Zobacz ZDJĘCIA z pleneru.

 
aktualizacja 30.11.2007


 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK