"Poszukuj±c kształtu"

Organizator: Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kulturyprzy KWP w Poznaniu
Aranżacja wystawy: Barbara Kubiak-Sobczak
Przygotowanie folderu Barbara Kubiak-Sobczak, Maciej Jaszczak

Andrzej Strabel

Podinsp. urodzony w 1957 roku w Jarocinie. W Poznaniu mieszka od 1970 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W Policji pracuje od 1979 roku, gdzie zajmował różne stanowiska, zaczynaj±c od służby prewencyjnej poprzez służbę operacyjno-dochodzeniow± do eksperta kryminalistyki-kierownika Pracowni Daktyloskopijnej i Automatycznej Identyfikacji Komputerowej ¦ladów linii papilarnych "AFIS" Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Aktualnie doskonali zawodowo młodych policjantów w Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu.
Przygodę z rzeĽb± rozpocz±ł jako uczeń Technikum Technologii Drewna w poznaniu poznaj±c poszczególne style w sztuce. Tworzy w każdym gatunku drewna, rzeĽbi figury, małe formy przestrzenne, reliefy i płaskorzeĽby. Jego prace znajduj± się w zbiorach prywatnych w Polsce, Finlandii, Holandii i Niemczech. W 1986 roku wykonał płaskorzeĽbę - medalion - z podobizn± Marii Konopnickiej patronki Szkoły Podstawowej w Szczytnie.
Obok rzeĽbienia jego wielkimi pasjami s± taniec - narodowy, ludowy, towarzyski -oraz ¶piew. Jest członkiem Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa im.H. Wieniawskiego w Poznaniu. Repertuar ¶piewanych w chórze pie¶ni, autor wystawy porównuje do rzeĽbienia subtelnych detali w najtrwalszych, szlachetnych gatunkach drewna, tworz±c niepowtarzalne atrybuty swej twórczo¶ci. Od ponad 20 lat w tworzeniu wspiera autora towarzyszka życia - żona Ewa.
Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu od 2003 roku.

Kontakt z autorem
Tel. 061/82 27 276

Wystawy:

Rok 1976 ¦rodowiskowy Dom Kultury ZHP Poznań-Rataje
Lipiec 2002, Wystawa Twórczo¶ci Artystycznej ¦rodowiska Policyjnego "Dwa ¦wiaty", Poznań, Wielkopolski Urz±d Wojewódzki

POWRÓT

aktualizacja 18.12.2005

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK