40 lat pracy twórczej Edmunda Szpanowskiego

Wystawa pt Czarne Damy, Szpanerki i inne Osobliwo¶ci,
Sierpc, Ratusz, Plac kardynała Wyszyńskieho
Wystawa trwa od 27.10. 2012 do 28.II 2013

Medal ProDomoSua im. Prokopa i Feliksa Sierpskich h. Prawdzic - budowniczych Sierpca jest przyznawany od 2007 roku przez Zarz±d Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej (jan Burakowski, Zdzisław Dumowski, Ewa Nowakowska, Jan Rzeszotarski, Wiesława Stopińska) zauważonym przez siebie osobom, ktore w swej działalno¶ci dla pomnożenia dobra wspólnego naszej małej ojczyzny opieraj± się przede wszystkim na siłach lokalnego ¶rodowiska.

Patronami medalu s± bracia Prokop i Feliks Sierpscy herbu Prawdzic, którzy byli aktywni na przełomie XV i XVI wieku.

Dotychczas Medal otrzymali Zbigniew Charzyński, Ireneusz Wielimborek, Sławomir Malanowski, Halina i Jan burakowscy oraz Jerzy Babecki.

W 2012 roku medalem zostaje uhonorowany Edmun Szpanpwski, artysta rzeĽbiarz o 40-letnim dorobku pracy twórczej.

POWRÓT

aktualizacja 22.10.2012

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK