Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze STiSK

W dniu 10 marca 2012 roku w Green Way w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze STiSK, podczas którego:

  • przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za rok 2011, program działań twórczych i wystaw na rok 2012,
  • udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi
  • dokonano wyboru nowych władz STiSK na kadencję 2012-2016.
  • prezesem Zarządu ponownie została wybrana Barbara Kubiak-Sobczak
  • do składu Komisji Rewizyjnej powołano w charakterze przewodniczącej - Wiesławę Jezierną, na stanowisko v-ce przewodniczącego - Ryszarda Siejak i jako członka - Jadwigę Pawelczak
  • księgową STiSK została Danuta Mikołajczak
  • na funkcję asystenta Zarządu powołany został Julian Dworeczki

POWRÓT

aktualizacja 20.03.2012

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK