Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków STiSK

1 marca 2014
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
Al. Niepodległosci 16/18 sala restauracyjna w pierwszym terminie o godz. 11,00
w drugim terminie o godz. 11,30

Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

 • Otwarcie zebrania
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • Zatwierdzenie porządku obrad
 • Wybór Komisji Mandatowej
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  Zarządu z działalności za 2013 rok
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów   za 2013 rok
 • Główne założenia projektów i działań twórczych na 2014 (program został przesłany wcześniej)
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 • Dyskusja
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 • Głosowanie
 •  

   a) nad wnioskiem o przyjęcie i zatwierdzenie  sprawozdania finansowego i
   merytorycznego za rok 2013
   b) nad  wnioskiem o udzielenie absolutorium  Zarządowi za 2013 rok
   c) nad pozostałymi wnioskami

   15.  Zakończenie  zebrania

POWRÓT

aktualizacja 17.03.2014

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK