Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt "Wakacje z artyst± i prewencja kryminaln±" Kiekrz 2008

pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Komendanta Policji w Poznaniu, insp. Zbigniewa Olbry¶ia Kiekrz, O¶rodek Szkolenia Policji

Program realizowany wspólnie z Komend± Wojewódzk± Policji i Stowarzyszeniem Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie

12 - 20 lipca 2008

Warsztaty plastyczne prowadzili:
Lucyna Lewandowska, Anna Klimaszewska i Sebastian Cichocki

W warsztatach uczestniczyli: Stanisław Graczykowski
Karolina Ko¶cielniak
Anna Kupka
Daniel Napora
Adrian Cejdler
Nicole Cejdler
Edyta Damazyn
Marta Damazyn
Magdalena Gra¶
Tomasz Gra¶
Aleksandra Grzyb
Karolina Grzyb
Daria Ilińska
Łukasz Iliński
Maja Korzeniewska
Kamil Korzeniewski
Bernadetta Kura¶
Marzena Szymańska
Agata Jakubiak

 
aktualizacja 14.09.2008

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK