"Pałac w Zakrzewie w gminie Kłecko"

wystawa pod Honorowym Patronatem Wojewody Wielkopolskiego ,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18
8-20 listopada w godzinach otwarcia Urzędu.
Wernisaż w dniu 8 listopada godz. 14

Patroni, sponsorzy, organizatorzy
Wojewoda WielkopolskiMarszałek Województwa WielkopolskiegoBank zachodni WBK Burmistrz gminy kłecko

Radio Merkury
kancelaria prawna Piszcz Wspólnicy

katalog w wersji pdf
katalog wystawy w wersji elektronicznej do ściągnięcia (pdf)

Szanowni Państwo, malowniczo położony w parku, imponujący bogactwem detali architektonicznych, Pałac w Zakrzewie z pewnością stanowi wdzięczny temat dla sztuki malarskiej. Dowodzą tego prace artystów zebrane w niniejszym albumie, które pokazują ten urokliwy zakątek Wielkopolski. To dobry sposób zwrócenia uwagi na cenny zabytek, bardzo reprezentatywny dla historii i kultury Wielkopolski, słynącej jako kraina dworków i pałaców.
Wybudowany w 1867 roku Pałac w Zakrzewie przypomina czasy, w którym rola szlacheckich dworków i magnackich rezydencji była szczególna - to przecież one były ostoją polskości w czasach zaborów. Ta piękna pod względem architektonicznym budowla to niemal w nienaruszonym kształcie zachowany do naszych czasów świadek XIX - wiecznej historii, który godzi się chronić przed zniszczeniem i ożywiać poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak na przykład plenery malarskie organizowane przez Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu.
W Wielkopolsce pamiętamy historię nie tylko przez pryzmat wydarzeń, lecz także przez pryzmat ludzi, którzy ją współtworzyli i którzy zasłużyli się dla dobra naszej "małej Ojczyzny". Nasze miasteczka i miasta kultywują pamięć o tych, którzy zapisali się w ich historii, także u jej zarania. Marek WoźniakZamieszczone w katalogu przykłady rzeźb autorstwa twórców z naszego regionu upamiętniają księcia Bolesława Pobożnego - jedną z historycznych postaci z najdawniejszych dziejów Wielkopolski, którą warto przypominać współczesnym odbiorcom i przedstawiać w sztuce tworzonej przez wielkopolskich artystów.
Cieszę się, że artyści w Wielkopolsce inspirują się zabytkową architekturą i historią Wielkopolski. Ufam, że będzie to tendencja trwała, a mariaż historii i sztuki zaowocuje wieloma udanymi wystawami i publikacjami. Tego życzę i Organizatorom, i Artystom.
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Miło jest mi zarekomendować wszystkim Wielkopolanom wystawę malarską pod tytułem "Pałac w Zakrzewie w gminie Kłecko".
Wystawa jest efektem ogólnopolskiego pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego "Zakrzewo 2010", który odbył się w lipcu b.r. na terenie parku i pałacu w Zakrzewie w gminie Kłecko. Plener miał dwa tematy: malarski - "Zakrzewo 2010" i rzeźbiarski - "Wielcy Wielkopolanie". W plenerze brało udział 24 artystów z całej Polski. Każdy z nich przedstawił nam swój indywidualny sposób przetwarzania przestrzeni, barw i wrażeń w dzieło malarskie. Głównie malowano pejzaż gminy Kłecko w rejonie Zakrzewa, czyli park przy pałacu i okoliczne miejscowości oraz zabudowania.
Podczas pleneru, oprócz obrazów, powstawały również rzeźby i płaskorzeźby. Płaskorzeźbę przedstawiającą księcia Bolesława Pobożnego, który nadał Kłecku w 1255 roku prawa miejskie oraz płaskorzeźbę z herbem Kłecka stworzył Andrzej Strabel z Poznania. Oba dzieła wykonane w drewnie lipowym zdobią dziś siedzibę władz samorządowych w Kłecku. Największym dziełem powstałym w trakcie pleneru jest prawie trzymetrowa rzeźba w drewnie przedstawiająca księcia Bolesława Pobożnego, którą wykonali Andrzej Bajkowski z Torunia i Ryszard Siejak z Poznania. Dzięki artystom rzeźbiarzom już wkrótce będziemy mogli na honorowym miejscu, przed ośrodkiem kultury w Kłecku, wyeksponować rzeźbę księcia Bolesława Pobożnego, bardzo znaczącego dla miasta Kłecka Wielkopolanina z XIII wieku, jednego z bardziej znamienitych władców okresu rozdrobnienia Polski.
Miasto Kłecko ma bogatą historię, ma też wiele innych miejsc i wydarzeń, które są warte upamiętnienia. Ten plener zapisał się już w kronikach gminy Kłecko jako znaczące wydarzenie kulturalne roku 2010, a dla mnie było wielkim zaszczytem sprawować patronat nad tym projektem artystycznym.
Chwała więc organizatorowi tej wystawy i pleneru w Zakrzewie - Stowarzyszeniu Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu - oraz głównemu sponsorowi - Bankowi Zachodniemu WBK - właścicielowi pałacu w Zakrzewie i mecenasowi przedsięwzięć artystycznych, albowiem dzięki nim zaproszeni artyści mogli przebywać w pałacu w Zakrzewie i uwiecznić to, co się tutaj dzieje, jak pięknie jest wokół i wewnątrz.
Specjalne podziękowania kieruję do Pani Barbary Kubiak-Sobczak Marek Kozickiprezesa STiSK i Pana Adama Mendali Komendanta Komisariatu Policji w Kłecku - pomysłodawców i realizatorów pleneru w Zakrzewie. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu taki pogram mógł odbyć się w regionie Kłecka, stanowiąc doskonałą promocję naszej gminy.
Wszystkim artystom chciałbym podziękować za udział w plenerze oraz pogratulować znakomitych efektów pracy, dzięki czemu dziś na wystawie możemy zobaczyć jak owocnie pracowali,tworząc obrazy przedstawiające pałac i park w Zakrzewie, Kłecko, okoliczne wsie i pejzaże.
Marek Kozicki
Burmistrz Gminy Kłecko

 

Pałac Zakrzewo w Gminie Kłecko  wpisuje się w nurt dużych, konsekwentnie realizowanych projektów niezwykłej organizacji działającej na rzecz dobra wspólnego jaką jest Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu. Ta prawie instytucja pod kierownictwem obdarzonej talentem organizacyjnym i przyciągającej utalentowanych artystów prezes Barbary Kubiak-Sobczak od wielu lat, z jednej strony - w artystycznej formie ukazuje piękno wielkopolskiego krajobrazu i miejsca związane z historią, sztuką i kulturą regionu, a z drugiej - z dużym powodzeniem upowszechnia kulturę w środowisku miasta, powiatu i województwa.
Na wystawie zaprezentowano prace artystów powstałe podczas stosunkowo krótkiego, ale bardzo pracowitego, o czym świadczy ilość, jakość i format wielu kompozycji, ogólnopolskiego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego w Zakrzewie, znajdującego się w gminie Kłecko. Pewnie plon owego lipcowego spotkania artystów nie byłby taki okazały, gdyby nie bardzo pozytywne nastawienie do  twórców dwóch Patronów Honorowych programu: Banku Zachodniego WBK SA, właściciela pałacu oraz burmistrza gminy Kłecko Pana Marka Kozickiego. Na szczególne słowa uznania zasługuje główny sponsor, czyli wymieniony bank, który znany jest przede wszystkim z tego, że wspiera polską piłkę nożną. Okazuje się, że BZ WBK angażuje się również w projekty związane z kultywowaniem narodowego dziedzictwa kulturowego i wspomaga wiele inicjatyw popularyzujących ważne wydarzenia historyczne.
Artyści biorący udział w plenerze do dziś pamiętają sympatyczny klimat i świetne warunki, jakie stworzyli im do pracy twórczej pracownicy wszystkich szczebli od kierownictwa Centrum Szkolenia WBK SA poczynając a na pracownikach administracyjno-gospodarczych placówki kończąc. W takiej atmosferze twórcy, wśród których najwięcej było malarzy, co widać na niniejszej wystawie,  realizowali po kilka prac. Najczęściej tematem ich dzieł była ukazana z różnych punktów widzenia znakomicie odrestaurowana bryła neorenesansowego pałacu oraz te zakątki wielohektarowego, romantycznego w założeniu parku, które ich zauroczyły. Inne motywy, które zainteresowały malarzy to m. in. bliższe i dalsze budowle - oficyna, gorzelnia, stara cegielnia a nawet rynek w Kłecku. Poza tym wielu zachwycił okoliczny pejzaż. Wszystkie motywy uchwycone  mniej czy bardziej realistycznie przefiltrowane zostały przez osobowości malujących, stąd rozmaita stylistyka prac i odmienny sposób ich przedstawienia. Tyle o malarzach.
Natomiast nieliczni rzeźbiarze uczestniczący w plenerze zajęli się najgłośniejszą postacią historyczną jaką niewątpliwie dla gminy Kłecko jest trzynastowieczny książę wielkopolski Bolesław Pobożny. Zapisał się w historii jako roztropny władca okresu rozbicia dzielnicowego, zwyciężający Krzyżaków i Brandenburczyków. Jest on szczególnie bliski mieszkańcom Kłecka, ponieważ w roku 1255 nadał  tej miejscowości prawa miejskie. Spośród dokonań rzeźbiarzy trzeba wymienić przede wszystkim niemal trzymetrowej wysokości, ważącą 300 kilogramów plenerową rzeźbę przedstawiającą wspomnianego Bolesława Pobożnego.  Zostanie ona wkrótce usytuowana na skwerze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku.
Na uwagę zasługuje również znajdująca się obecnie w posiadaniu burmistrza statua na podstawie, której zrealizowano monumentalną figurę oraz portret księcia, również wykonany w drewnie, w formie płaskorzeźby oraz takiż herb Kłecka.
Myślę, że ten niezwykle udany plener nie tylko usatysfakcjonował artystów, którzy w dogodnych warunkach mogli oddać się pasji tworzenia, ale znacząco oddziałał na lokalną społeczność licznie przybyłą na pierwszą poplenerową wystawę w zakrzewskim pałacu.
Mam nadzieję, że ekspozycja przygotowana przez Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury, poza kwestiami estetycznymi, skłoni widzów do refleksji nad architekturą pałacu w Zakrzewie, jego historią, a szerzej wzbudzi zainteresowanie swoją małą ojczyzną.

Andrzej Haegenbarth

 

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu realizując swą statutową misję promocji i upowszechniania kultury we własnym i cywilnym środowisku miasta Poznania i Wielkopolski, systematycznie i ze sporym rozmachem podejmuje od 2003 roku różnorodne działania twórcze. W 2010 roku był to między innymi plener malarsko-rzeźbiarski w Pałacu w Zakrzewie k/Kłecka.
Zespół Pałacowy Zakrzewo, to pięknie i z pietyzmem odrestaurowany staraniem  Banku Zachodniego WBK SA  neorenesansowy pałac wzniesiony na miejscu starego dworu z XVIII wieku, XIX wieczna oficyna również neogotycka, pokaźny zespół zabudowań gospodarczych z dawną wozownią i elektryczną gorzelnią oraz otaczającym 17. hektarowym,  świetnie utrzymanym parkiem.
W takim otoczeniu malarze przez 10 dni lipca AD 2010 przenosili na płótna piękno architektury pałacowej oraz urok parku krajobrazowego z alejkami, ławeczkami, zbiornikami wodnymi i mostkami, z bogatą roślinnością.
Ukazanie piękna rodzimej  architektury i przyrody regionu, której na co dzień specjalnie nie dostrzegamy, było jednym z ważniejszych założeń pleneru malarskiego.
Równolegle, rzeźbiarze przygotowywali płaskorzeźby i postać wielkiego Wielkopolanina, ściśle związanego z ziemią kłecką, Księcia Bolesława Pobożnego, który w XIII wieku nadał Kłecku prawa miejskie.
Obie formy artystycznej wypowiedzi, w zamiarze organizatora programu, to działanie na rzecz umocnienia więzi lokalnych i promocja regionu gminy Kłecko. To również przypomnienie różnorodnych, ważnych wydarzeń historycznych i ukazanie piękna ojczystej ziemi.
Zapraszam Państwa na spacer po pałacowych salach,  parkowych alejkach oraz Rynku w Kłecku zatrzymanych w kadrze prac malarskich.

Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu
Barbara Kubiak-Sobczak

Barbara Kubiak-Sobczak
- pomysłodawczyni pleneru i kura-tor wystawy.  Animatorka i pro-motorka kultury w poznańskim środowisku policyjno-cywilnym. Założycielka i Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu oraz kierownik Galerii Na Strychu, którą prowadzi od 2005 roku. Członek Honorowy Fundacji ASP w Poznaniu, członek EkoArtu, Związku Polskich Artystów w Pile. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Od lat organizuje plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne i inne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, programy edukacyjne i promujące region Poznania i Wielkopolskę oraz prewencję kryminalną wśród dzieci i młodzieży poprzez działania artystyczne. Inicjator różnorodnych programów artystycznych, plenerów i wystaw oraz kurator i autorka katalogów do wystaw indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się tkaniną artystyczną i malarstwem olejnym.
Bierze udział we wszystkich wystawach organizowanych przez związki, do których należy.

Andrzej Bajkowski
Rzeźbiarz. Tworzy w drewnie małe i duże formy. Jego wolno stojące rzeźby powstałe na plenerach, gdzie doskonalił warsztat, zdobią przestrzenie kilku miejscowości na terenie Wielkopolski. Ponadto kompozycje tego artysty znajdują się w Toruniu, Goleniowie i w Czernikowie, gdzie obecnie mieszka. Swoje dokonania prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu.

Alicja Bielecka-Żabierek
Absolwentka  PWSM w Poznaniu - dyplomy w dziedzinie dyrygentury chóralnej, wychowania muzycznego (1970) oraz śpiewu solowego(1972). Wieloletni nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu - specjalność: rytmika oraz akompaniator tańca klasycznego, ludowe-go i charakterystycznego. W działalności scenicznej śpiewaczka - Teatr Muzyczny - Poznań, Zespół Muzyki Dawnej - Collegium Musicorum Posnaniensium, działalność estradowa w kraju i zagranicą. Dyrygentka chórów szkolnych i męskiego Moniuszko przy ZNTK - Poznań.  Kompozytorka i wykonawczyni muzyki do wierszy znanych polskich poetów oraz muzyki fortepianowej. Obecnie realizuje swoje marzenie z młodości, aby wypowiadać się w sztuce nie tylko dźwiękami, ale także kolorem i obrazem. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu.

Danuta Dagry-Grabowska
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, tapeart, książką artystyczną, poezją konkretną, sztuką poczty. Malarstwem para się od 1977 roku. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą, m.in. w: BWA w Koninie, Szczecinie i Pile; SBWA w Warszawie; Galerii EL w Elblągu oraz Mars Expo w USA, 1993; Mailart Project w Niemczech, 1993; Expo Sicao w Portugalii, 1993; we Francji, 1993; Mailart w Sarajewie, 1994; Amsterdam Museum Silance w Holandii, 1994.
Od 1990 roku należy do Związku Artystów Plastyków a od 2007 do Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Pile.

Bożena Fibik-Beim
Ukończyła studia plastyczne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując dyplom w zakresie malarstwa i pedagogiki  artystycznej. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, na jedwabiu oraz rysunkiem i fotografią.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury oraz Eko-Artu
Uczestniczyła w ponad 100 wystawach zbiorowych na terenie kraju oraz w Niemczech (Kilo-nia).Indywidualnie swoje prace wystawiała w Łodzi, Gnieźnie, Koninie, Worms (Niemcy) oraz wielokrotnie w Poznaniu.

Anastazja Fietisova
Malarka, projektantka wnętrz, dyrygentka. Urodziła się w Brześciu (Białoruś) w rodzinie znanego malarza Iwana Fietisova. Po szkole średniej ukończyła muzyczny college w Mińsku i wykonywała zawód dyrygenta. Następnie w 1982 roku ukończyła ASP w Mińsku i zdobyła następny zawód projektanta wnętrz. Wykonywała go osiem lat. Kwalifikacje artystyczne w zakresie sztuk wizualnych podwyższyła w 1993 roku w eksperymentalnej uczelni plastycznej w Moskwie pod kierunkiem prof. Eugeniusz Rosenbluma. Od 1996 roku zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym i eksperymentalnym (malowanie emaliami na miedzi).
W centrum jej zainteresowań znajduje się pejzaż miejski, w tym panoramy miast, i portret. Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury od 2004 roku.

Mariusz Filip- Raniszewski
Ukończył kulturoznawstwo ze specjalnością filmoznawstwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest twórcą scenariuszy, reżyserem oraz producentem ponad 250 filmów i audycji telewizyjnych. Były one emitowane na antenie Telewizji Polskiej oraz stacji komercyjnych. Pisze krótkie formy prozatorskie oraz teksty publicystyczne publikując je min. w tygodniku "Zbliżenia", miesięczniku artystyczno-kulturalnym "emFemme", na łamach GW, a także w wielu witrynach internetowych. Od kilku lat zajmuje się fotografią. Głównymi tematami jego prac są popularyzacja sztuki, media, film i otoczenie człowieka.  Dużo uwagi przywiązuje do kulturowej tradycji Europy. W latach 2004-2006 pełnił funkcję dyrektora między-narodowego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film", zajmując się między innymi kreacją i projektowaniem programu artystycznego imprezy. Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu.

Ilona Filip
W 2000 roku ukończyła Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem dziekańskim obroniła w  pracowni grafiki u profesora Artura Popka. Styl jej malarstwa jest określany  jako realizm przeobrażony przez osobisty pryzmat widzenia świata. Intryguje ją przestrzeń, którą wyraża używając zróżnicowanej faktury, światła, waloru i perspektywy. Pasjonuje się pejzażem miejskim i krajobrazem. Często sięga do czasów dzieciństwa przedstawiając klimat lat spędzonych na Lubelskiej Starówce. W swojej twórczości wiele miejsca poświęca ilustracji i ekslibrisom.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu .Brała udział w kilkudziesięciu wystawach międzynarodowych i krajowych. Jest autorką kilkuset projektów logotypów, znaków graficznych, katalogów, kart pocztowych, ilustracji, plakatów i kalendarzy. Ilustruje małe formy prozatorskie i teksty publicystyczne. Publikacje m.in.: "emFemme", "Szafa", "Dom Projekt Wewnątrz", wiadomości24.pl, redakcja.news-week.pl, salon24.pl

Mariola Gurgul
Pracuje w Policji od 1991 roku, obecnie w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji VIII w Krakowie. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, gdzie oprócz konkretnej nauki warsztatu wykształciła pasję i wewnętrzną potrzebę tworzenia sztuki.
Zajmuje się malarstwem olejnym, pastelem i rysunkiem. Fascynują ją pejzaże, architektura i portrety. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu oraz Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Pile. Uczestniczy w wielu plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Jej prace znajduję się w zbiorach prywatnych na terenie kraju.

Andrzej Haegenbarth
Krytyk sztuki, publicysta, fotografik.  Absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Pochłania go kontemplacja piękna i zgłębianie tajników komputera, a w zachwyt wprawiają widoki roztaczane przez fascynujące kobiety i półka z książkami.
Jest autorem takich między innymi książek jak: "Sztuki plastyczne w Poznaniu" (współautor), (1987), "Wielka miłość i dewiacje" (1990, 1991), "Eros i znawcy" (1994), "Być artystą!" (1994). A także wielu wstępów do albumów, katalogów, w tym związanych z działalnością Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EKO-ART i  Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury oraz szkiców i wywiadów z artystami. Stale współpracuje z poznańskim miesięcznikiem "Merkuriusz" i portalami: www.poznan-polis.pl, www.eko-art.info.

Stanisław Kasprzyk
Artysta uniwersalny: maluje, śpiewa, tworzy kompozycje muzyczne do własnych tekstów, pisze wiersze, rysuje, wykonuje grafiki, ilustruje książki i tomy poezji, fotografuje i  tłumaczy z rosyjskiego literaturę z zakresu  kulisów malarstwa, czyta w oryginale rosyjskich klasyków i kryminały - również w języku rosyjskim.  Od 1989 roku uczestniczy w życiu plenerowym, przyciąga gitarą i swoim balladowym śpiewem oraz spokojną refleksją o życiu.
Wziął udział w ponad 40 plenerach, kilkudziesięciu wystawach poplenerowych, zbiorowych prezentacjach i przeglądach. Jest autorem ilustracji do 18 tomów poezji i arkuszy poetyckich.

Anna Klimaszewska
Absolwentka PWSSP w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastyczne-go, 1984 oraz Podyplomowego Studium Pedagogiki Sztuki w Kaliszu, 2001. W latach 1977 - 1983 doskonaliła swój warsztat w zakresie tkaniny artystycznej w pracowni Urszuli Plewki-Schmidt. Obecnie z powodzeniem zajmuje się tkaniną artystyczną, malarstwem na płótnie i jedwabiu, rysunkiem, rzeźbą oraz nauczaniem plastyki.
Organizatorka licznych konkursów i plenerów dla dzieci i młodzieży. Od 2005 roku członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury a od 2006 Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Pile. Aktywnie uczestniczy w wystawach i działaniach wymienionych organizacji.

Urszula Kołodziejczak
Malarka i nauczycielka plastyki. Zajmuje się malarstwem akwarelowym oraz uprawia malarstwo sztalugowe (akryl i olej). Absolwentka PWSSP w Poznaniu. Wiele lat uczyła plastyki w szkołach podstawowych i średnich w Gorzowie Wlkp. Wykładała również historię sztuki w gorzowskiej PWSZ. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku w klubie "U Szefa". Dla niej malarstwo jest terapią duszy.

Julia Kwaśniewska
Ma piętnaście lat, jest uczennicą 3 klasy gimnazjum w Kłecku. Pasjonuje się fotografią, cyfrową i analogową. Ponadto lubi rysować, najczęściej węglem oraz uczyć się języków obcych.
Na plenerze w Zakrzewie pod opieką Urszuli Kołodziejczak namalowała pierwsze obrazy. Swoją przyszłość chciałaby związać ze sztuką.

Katarzyna Makowska
Urodzona w Koninie. Absolwentka PLSP w Kole, następnie ASP w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w pracowni metalu T. Jackowskiego. Studia podyplomowe na Uniwersytecie UAM w Poznaniu, kierunek informatyka, 2004. Jest laureatką konkursu EKO-WIELKOPOLSKA organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. Obecnie zajmuje się malarstwem olejnym i akwarelowym, pastelami i rysunkiem. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Adama Mendala
Po ukończeniu Wyższej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu do 1989 pozostawał w służbie wojskowej. W Policji pracuje od 1991 roku,  obecnie w Kłecku, gdzie jest Komendantem Komisariatu Policji. Animator i propagator kultury na terenie gminy Kłecko.
Plastyką interesuje się od dawna. Po znacznej przerwie powrócił do własnej twórczości plastycznej. Uprawia  malarstwo olejne oraz rysunek, głównie maluje pejzaże i okoliczną architekturę sakralną. Preferuje malarstwo realistyczne - pejzaże, świat przyrody i zwierzęta. Aktywny uczestnik wielu plenerów malarskich w całej Polsce. Autor kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych. Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP oraz Związku Artystów Plastyków w Pile.

Nela Nelip
Architekt, artysta plastyk. Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 1978. Od 1970 r. zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uprawnienia artysty plastyka uzyskała w 1986 roku. W latach 1996-2004 pełniła funkcję prezesa Związku Artystów Plastyków delegatury Śląskiej z siedzibą w Katowicach. Wzięła udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Członek Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Na I Biennale Miniatury w Pińczowie /1997 r / otrzymała wyróżnienie, na II Biennale /1999/ tamże, nagrodę. Została również nagrodzona na II Salonie Wielko-polskim w Czarnkowie /2002 r ./.

Antoni Omiotek
Pracuje jako technik kryminalistyki w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu. Malarstwem olejnym zajmuje sie od 30 lat. Ulubiony temat to pejzaże. Fascynuje go piękno natury. Członek Związku Artystów Plastyków i Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Uczestniczył w kilkudziesięciu plenerach malarskich i wystawach zbiorowych.

Zofia Orczyńska
Architekt, malarka, rysowniczka, rzeźbiarka. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Większość prac malarskich wykonuje w ulubionej technice suchego pastelu, choć posługuje się również akwarelą, akrylem, jak też farbą olejną. Maluje głównie w plenerze, gdzie czerpie inspirację do pracy twórczej. Tematami jej prac są architektura, pejzaż, zwłaszcza marynistyczny, portret, kwiaty. W dorobku artystycznym ma kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych, na których zdobyła nagrody i wyróżnienia.

Więcesława Poprawska
Poznanianka, lekarz, optymistka. Maluje z potrzeby serca od 2000 roku. Uprawia  rysunek, malarstwo, rzeźbę, makramę. Ulubione techniki - pastel, akwarela, olej, piórko, akryl (najchętniej portret, pejzaż, martwe natury, abstrakcje) Bierze udział w licznych plenerach ogólnopolskich. W latach 2001-2009 miała 22 wystawy indywidualne w różnych miastach Polski. Uczestniczyła również w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowych.
Członek Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych   EKO-ART, Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury oraz Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików  DEDAL w Poznaniu. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w: Belgii, Danii, Francji, Watykanie, Szwajcarii, Peru, USA, Niemczech, Rosji.

Anna Przybylska
Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych, Policealnej Szkoły Pracowników Socjalnych, Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadząc warsztaty plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, w Bibliotece Miejskiej w Luboniu oraz - realizuje warsztaty z elementami wykładów dla studentów kierunków pedagogicznych na uczelniach wyższych.

Maluje, fotografuje, publikuje, prezentuje swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Należy do Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu,

Ewa Rudnicka
Pilanka, zajmuje się malarstwem sztalugowym (olejne, akwarelowe oraz pastel). Uprawia sztukę bardzo osobistą. Często i świadomie wykorzystuje wątki rodzinne i autobiograficzne. Bierze czynny udział w plenerach i wystawach zbiorowych. Od 2005 roku fascynuje się fotografią (nagroda Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego na Salonie Wielkopolskim w 2009 roku). Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu od 2003 roku oraz Związku Artystów Plastyków.

Ryszard Siejak
Rzeźbiarz, były sportowiec, rodowity poznaniak. Od dziecka przejawiał zdolności manualne i techniczne. Zawsze interesował się sztuką ludową i rękodziełem artystycznym. Jego pierwszym nauczycielem był ojciec. Rzeźbienie oraz inne formy artystyczne są dla niego pasją, relaksem oraz odskocznią od dnia codziennego. Jest przede wszystkim autorem wielkoformatowych rzeźb z drewna. W jego dorobku znajdują się również obrazy olejne i rzeźby małego formatu. Uczestnik kilkunastu plenerów artystycznych oraz aktywny członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu.

Andrzej Strabel
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ostatnio, do 2009 roku, ekspert kryminalistyki - kierownik pracowni daktyloskopijnej i automatycznej identyfikacji komputerowej śladów linii papilarnych ("AFIS") Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.
Przygodę z rzeźbą rozpoczął w trakcie pobierania nauki w Technikum Technologii Drewna w Poznaniu. Tworzy w każdym gatunku drewna, rzeźbiąc figury, małe  formy przestrzenne, reliefy, płasko-rzeźby. Jego prace rzeźbiarskie znajdują się w zbiorach prywatnych  w Polsce, Finlandii, Holandii, Ukrainie i Niemczech. W 1986 roku wykonał płaskorzeźbę (medalion) z podobizną Marii  Konopnickiej patronki Szkoły Podstawowej w Szczytnie. Od 2003 roku jest członkiem  Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu.

Agnieszka Stefańska-Mrowińska
Malarka i nauczycielka. Urodzona w Bytomiu. Dyplom z rysunku i malarstwa otrzymała na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, w roku 1999.
Zajmuje się malarstwem olejnym na płótnie i na jedwabiu oraz rysunkiem. Oprócz twórczości własnej prowadzi pracownię malarstwa dla dzieci i młodzieży w MDK nr 1 w Poznaniu.
Miała kilka wystaw indywidualnych. Od roku 2001 uczestniczy w wielu prezentacjach zbiorowych, m.in. malujących nauczy-cieli. Na Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki w Lesznie w 2006 roku otrzymała wyróżnienie.
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech i Szwecji.

Elżbieta Suszek
Rodowita poznanianka. Zawodowo przez wiele lat była związana z poznańskimi teatrami, gdzie  pracowała jako modelator. Po przejściu na emeryturę z wielką energią zajęła się cera-miką, malarstwem oraz batikiem. Często poszukuje własnych technik artystycznych, które pozwalają jej lepiej wyrazić swoją osobowość i ukazać bogactwo wyobraźni. Należy do Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu, Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików "DEDAL" oraz Związku Artystów Plastyków. Uczestniczy w plenerach  i wystawach poplenerowych oraz prowadzi warsztaty z batiku.

Witold Zakrzewski
Malarz, grafik, społecznik.
Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) na Wydziale Wychowania Plastycznego w roku 1986 oraz później na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w pracowni doc. Norberta Skupniewicza w 1988 roku. Prowadzi działalność projektową i uprawia malarstwo sztalugowe. W latach 2001-2005 pełnił funkcję prezesa Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2006 roku prezes Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EKOART. Kurator wielu wystaw, konsultant i kurator Galerii DigiTouch w Berlinie, współpracownik Domu Kultury Starówka w Warszawie, Członek Honorowy Fundacji ASP w Poznaniu, odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2004).

Małgorzata Zgoła
Edukację artystyczną rozpoczęła od Liceum Plastycznego w Poznaniu, które ukończyła w 1974 roku. Następnie kontynuowała naukę w poznańskiej ASP. Studia zakończyła obroną dyplomu w 1980 roku.
Wystawia od roku 1988. Stale fascynuje ją przyroda, architektura, akt kobiecy a od niedawna portrety zwierząt, szczególnie koni.
Artystka miała osiem wystaw indywidualnych. Bierze udział w wielu prezentacjach zbiorowych na terenie Polski i Niemiec. Jej prace znaj-dują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz w Niemczech i USA. Aktywnie uczestniczy w wielu programach organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu.

POWRÓT

aktualizacja 06.12.2010

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK