Muzyka i zwierzęta w grafice Benedykta Żyto

Klub Policyjny KWP w Poznaniu
od 14 grudnia 2015 do 14 stycznia 2016 r - wystawa odwołana

Benedykt  Żyto 

Tematami  jego twórczości są: malarstwo pejzażowe w technikach olejnych i akwarelowych, drzeworyt o tematyce muzycznej, a także linoryt  ukazujący przyrodę, łowiectwo i architekturę.
Jest członkiem:
- Sekcji Plastycznej Domu Kultury w Lesznie od 1954r.,
- Związku Artystów Plastyków oddział w Poznaniu,
- Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu,
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesia TAK ART w Tychach,
- redakcji Zachodniego Poradnika Łowieckiego w Pile oraz ilustratorem artykułów.
Jego dorobek  artystyczny to:  21 wystaw indywidualnych, w tym w Muzeum Okręgowym w Lesznie, BWA w Lesznie, w Warszawie, w Niemczech w Suhl i Moers. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych, w  tym w Muzeum Narodowym w Warszawie.  Nagradzany na wielu ogólnopolskich konkursach graficznych i malarskich. Autor sześciu teczek grafiki (linorytów) o tematyce przyrodniczo-łowieckiej.
Odznaczony medalem św. Huberta za całokształt prac kulturotwórczych w Polskim Związku Łowieckim.
Zasłużony członek - założyciel STiSK.

 

POWRÓT

aktualizacja 11.12.2015

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK